Täna, 19. aprillil kell 12 võtavad abilinnapead Eha Võrk ja Tõnis Mölder ning Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid ehitajalt vastu Paagi tn 10 korterelamu esimeses ehitusetapis valminud 73 korterit.

Rekonstrueerimistööde käigus soojustatakse Paagi tn 10 korterelamu fassaad ja katus, vahetatakse välja hoone elektrisüsteem, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning küttesüsteemi uuendatakse. Ventilatsioonisüsteem rekonstrueeritakse ning paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Hoone katusele lisatakse päikesepaneelid. Hoone liftid renoveeritakse ja rõdud klaasitakse raamideta lükandklaasidega.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul saab majas olema tulevikus 264 korterit, sh 20 invakorterit esimesel korrusel. „Rekonstrueerimistöödes on olulisel kohal ligipääsetavuse parandamine ja erivajadustega inimestega arvestamine, mis on mõlemad kahtlemata ka linna prioriteetide hulgas. Rõõm on tõdeda, et saame võimaldada vähekindlustatud linnakodanikele ja peredele nüüdisaegsed ja kvaliteetsed tingimused,“ selgitas Mölder.

„Paagi tn 10 korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga ning parandab sisekliima kvaliteeti,” ütles Võrk. „Kindlasti saab sellest linna omanduses olevast amortiseerunud ja moraalselt vananenud korterelamust rekonstrueerimise eeskuju teistegi sarnaste korterelamute omanikele-haldajatele.“

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist SA KredEx kaudu summas 1 200 000 eurot. Projekti eelarveline maksumus on 7 959 487 eurot. Ehitustöödega alustati 2017. aasta sügisel ja tööd lõpetatakse 2019. aasta aprillis. Ehitustöid teostatakse kolmes etapis vastavalt tehnosüsteemide püstakutele.

Paagi tn 10 kortermaja rekonstrueerimisprojekti koostasid Acto Consult OÜ arhitektid Aare Asberi juhtimisel. Rekonstrueerimistöid teostavad OÜ Nordlin Ehitus spetsialistid ja omanikujärelevalve teenust osutavad AS Infragate Eesti insenerid. SA Kredex tehnilise konsultandi teenust osutab Keskkonnaprojekt OÜ spetsialist Olavi Parmas.

Võrk lisas, et Tallinna linnal on hoonete renoveerimisel ja nüüdisajastamisel laialdane kogemus. „Mustamäel rekonstrueerisime aadressil Akadeemia tee 48 asuva endise ühiselamu arstide ja õdede koduks. Mullu sai uue ja värske ilme Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksus Põhja-Tallinnas,“ loetles Võrk.