Tallinna linnavalitsuse korraldusega nimetatakse Nõmme linnaossa Pääsküla asumisse Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringuga kavandatud Teelise tänavalt algav uus tänav Teemeistri tänavaks.

Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse praeguse tee-ehitusettevõtte krundile äri- ja tootmishooned. Planeeringualale on juurdepääs kavandatud Teelise tänavalt algava uue tänava kaudu.

Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon lähtus detailplaneeringuga kavandatud uuele tänavale nime valimisel seal asuvatest asutustest – Maanteeametist ja tee-ehitusettevõttest. Eeltoodust tulenevalt esitas nimekomisjon linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Teemeistri tänava nime. Tänavanime määramise kohta on vastavalt kohanimeseadusele arvamust küsitud ka asjassepuutuvalt maaomanikult, kes vastuväiteid ei esitanud.

Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on käesolevast kohanime määramise eelnõust teavitatud ka avalikkust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 3. septembril 2018.