Riigi Kinnisvara korraldas väärtuspõhise projekteerimishanke Paide riigimaja (Tallinna tn 18) rekonstrueerimiseks, mille võitsid KOKO arhitektid. Arhitektuuribürool on pikaajaline kogemus ning märkimisväärsetest töödest võiks välja tuua näiteks Lennusadama, Balti jaama turu ning Paksu Margareeta. Paide riigimaja projekteerimistööd kestavad 2021 kevadeni ning hoone saab sissekolimiseks valmis 2023.

Täna on Paides asutuste kasutuses 3 hoonet, millest üks riigimaja valmimisel vabastatakse. Kasutusse jäävad Tallinna tn 18 riigimajana ja Pärnu tn 58. Riigimajja investeeritakse 3,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Riigi Kinnisvara arhitekt Kalle Komissarov kirjeldas väärtuspõhiseid hankeid, kus avaliku sektori tellitavatel projekteerimistöödel tuleb seada lisaks odavamale hinnale kaalu peale ka pakkujate varasem kogemus ja selle kvaliteet. „Väikese riigi ja ühiskonnana on ressursside optimeerimine väga oluline, mistõttu tuleb suuri otsuseid teha kõige kõrgema võimaliku kvaliteedi ning parimaid spetsialiste kaasates. Tihti tähendab hoone projekteerimisel kokkuhoitud euro sajakordset kulu ehituses ning tuhandekordset kulu hoone elukaare jooksul. Riigi Kinnisvara eesmärk on olla eeskujuks kogu avalikule sektorile hangete läbiviimisel ning seetõttu toetame väärtuspõhise hanke laiemat kasutuselevõttu. Samuti on oluline välja töötada kvaliteeti tagavate hindamiskriteeriumite põhimõtted – õnneks on Euroopa Liidust palju häid näiteid eeskujuks,“ lisas Komissarov.

Paide riigimajja rajatakse asutuste ühine klienditeenindusala, kuhu on planeeritud infotöötaja, kliendiarvutid, klienditeenindusletid ja vestlusruumid. Paide riigimaja renoveeritakse, kaasajastatakse tehnovõrgud ning parandatakse hoone ligipääsetavust nii hoone sees kui ka väljas. Riigimajja projekteeritakse lift ning hoone ette kaldtee. Lisaks lahendatakse parkimine ameti- ja kliendiautodele. Kõikidele asutustele tagatakse kvaliteetne töökeskkond, sh sisekliima.

„Meil on väga hea meel Paide riigimaja väärtuspõhise hanke võidu üle. Koos Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu ja Arhitektide Liiduga oleme tellijatele aastaid kvaliteedipõhise projekteerimise hankimise olulist rõhutanud. On väga tore, et Riigi Kinnisvara on mõistnud, et parima tulemuse saavutamiseks, lähtudes esteetikast ja hoone elukaare kuludest, ei ole projekteerimise hankimine madalama hinnaga mõistlik ning on üha enam hakanud rakendama väärtuspõhise riigihanke põhimõtteid,“ ütles KOKO arhitektide tegevjuht ja EKELi aseesimees Merike Rannu.

„Paide riigimaja rekonstrueerimise projekteerimine on meile hoone ajaloolise tausta tõttu põnev väljakutse. Loodame, et üheskoos Riigi Kinnisvaraga anname väikse panuse Paide linna südame kordategemisele ning ressursside säästlikumale kasutusele,“ lisas KOKO arhitektide partner Raivo Kotov

Projekteerimise käigus muudetakse ruumiplaneeringut, et suurendada hoone pinnaefektiivsust, luuakse ristkasutatavaid koosoleku-, puhke- ja vestlusruume. Projekteerimise käigus koostatakse hoonele turvakontseptsioon, et tagada hoones töötavate inimeste ning asutuste turvalisus. Hoone projekteerimisel on plaanis parandada ka energiatõhusust.

Kavandatavasse riigimajja kolivad kokku 15 riigiasutust, nende hulgas näiteks Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, Maa-amet, Muinsuskaitseamet, Tööinspektsioon, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rahvakultuuri Keskus, Innove AS, Töötukassa, Tallinna Vangla, Prokuratuur, Pärnu Maakohus, Terviseamet, Eesti Rahvusringhääling jt. Riigimajja on kavandatud töökohad kokku ca 78 töötajale, sh avaliku sektori töötajatele mõeldud 4 kaugtöökohta, mis pakuvad mugavat ja turvalist võimalust oma tavatöökohast erinevas asukohas tööd teha.