Tulevikuettevõtlus on keskkonnasõbralik rohetehnoloogiate areng, keskkonnasäästlikud lahendused ja ressursside parim ärakasutamine on iga päev järjest olulisemad. Tallinnast vähem kui 50 km kaugusel asuv PAKRI Teadus- ja Tööstuspark (PAKRI) pakub paindlikke renditingimusi, suurepärast logistikavõrku, energiakokkuhoidu ca 30% ja vajadusel leiab piirkonnast ka motiveeritud tööjõudu.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi ambitsioonikat laienemiskava toetavad üleilmsed trendid, kus kogu tööstus liigub järjest enam selles suunas, et teha rohkem koostööd teadusega. Lisaks loob tööstuspark ideaalsed võimalused ettevõtetevaheliseks sünergiaks. „See on juba praegu ja saab alati olema PAKRI üks tugevusi. Järjest kasvav autode maht Tallinnas, piirangud veotranspordile ja suurenevad ekspordinumbrid annavad kindlustunde, et PAKRI on oma asukoha, infrastruktuuri, raudteesõlme, sadamate ja lennujaama lähedusega ihaldusväärne koht, kus oma ettevõtet kasvatada,“ rääkis tööstuspargi juht Enn Jaansoo, Jr. Ühe olulise märksõnana nimetas ta ka motiveeritud tööjõudu:“Töötajate puudus ei ole Eestis mingiks uudiseks. Aga meie piirkonnas on suurusjärgus 500 inimest, kes iga päev läheb tööle kodulinnast välja. See on eduka tootmisettevõtte jagu töötajaid!“

Energia-alane autonoomsus

PAKRI üks tugevamaid märksõnu on energia-alane autonoomsus ja sellest lähtub ka targa tööstuslinna planeering. Jooksvalt jälgitakse klientide energiatarvet ja suurendatakse selles pidevalt ise toodetud rohelise energia osakaalu. „Hoonetes on meil ruumipõhised monitoorimis- ja kontrollseadmed, valgustuses kasutame LED-lampe, ühe hoonekompleksi küte ja elekter on 100% hakkepuidul töötava koostootmisjaama kaudu, mõnda hoonet köetakse ainult jääksoojusega ja päikesest ning see kõik tähendab meie kliendile suurusjärgus 30% kokkuhoidu energiakuludelt,“ loetles Laansoo ja lisas, et PAKRI klientide tarvis on välja töötatud Rohemärgis, mida rentnikud saavad oma toodetel kasutada keskkonnasõbraliku ja energiasäästliku tootmise tunnusena.

Töökeskkond vastavalt kliendi soovile

Tööstuslinnakut iseloomustab järjepidev arenemine – täna on PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis pidevas väljaehitamises 65 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna. Enam kui 20 000 ruutmeetri suurusel erinevas seisukorras tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb hetkel 22 tootmis- ja üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste klienti. Töökeskkond luuakse koostöös kliendiga vastavalt tema soovidele, sest erinevate tööstus- ja rohetehnoloogiaettevõtete spetsiifika seab tööökeskkonnale erinevaid nõudmisi. „Ruumi meil on, sõltuvalt kliendi vajadustest saame pakkuda 20-1700 ruutmeetri suurust lao- ning tootmispinda. Vajadusel saame seda suurendada kuni 12 000 ruutmeetrini ning pakume ka välisladude võimalust,“ rääkis Laansoo.

11 aastat vastutustundlikku ettevõtlust

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on tänaseks tegutsenud 11 aastat aastat ja kogu selle aja on fookuses olnud keskkonnasäästlikkus ja vastutustundlik ettevõtlus. Ainsa tööstuspargina Eestis on PAKRI vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgise omanik ja seda kolm aastat järjest. Äsja toimunud Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil pälvis PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tunnustuse keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi ja rohetehnoloogia arendamise eest Eestis.

Põhjused, et tulla oma ettevõttega PAKRI Teadus- ja Tööstusparki:

65 hektarit tarka tööstuslinnakut 47 km kaugusel Tallinnast; ligipääs 2 jäävabale süvasadamale, raudteevõrgustik, lähim lennujaam asub 16km kaugusel, otseühendus maanteedele; tööstuspargisiseene elektrivõrk, mis aitab elektrikuludelt kokku hoida ca kolmandiku; piirkonnas saadaolev motiveeritud tööjõud suurusjärgus 500 inimest; energia-, kinnisvaraarenduse ja finantsalase taustaga meeskond, koostöö Teaduspargiga Tehnopol, 25+ eksperdist mentorit ja rahvusvaheline võrgustik, et aidata kliente uute toodete ja teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel.