Tallinna Linnavolikogu 19.05.2016 istungil kiideti heaks otsus, millega linn osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Paldiski maantee kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav“.

Projekti raames valmib lõik Paldiski maantee kergliiklusteest, mis ühendab Tallinna Saue ja Harku vallaga.

„Tallinna lähiomavalitsuste vaheline kergliiklusteede võrgustik ei ole terviklik ja see mõjutab nii pealinna kui ka tagamaa omavalitsuste elanikke. Probleemi lahendamiseks on vajalik parandada ühendust pealinnaga rajades puuduvad kergliiklusteede lõigud,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf, „projekti raames valmib üks lähiomavalitsusi ja Tallinna linna ühendav 1,9 km pikkune kergliiklustee lõik 5,7 km pikkusest koostööprojekti raames rajatavast kergliiklusteest, mis tagab liikuvuse pealinna ning Saue ja Harku valla vahel.“

Abikõlblik projekti kogumaksumus on 840 000 eurot, millest välistoetus on 714 000 eurot ja omafinantseering 126 000 eurot, mida kaasfinantseerivad Harku vald 2646 euro ja Saue vald 2646 euro ulatuses.