Tallinna linnavalitsus määrab Paljassaare tehissaarte detailplaneeringuga kavandatud tänava nimeks Liivamadala tänav.

Uus tänav algab Paljassaare teelt ja viib tammina tehissaartele. Paljasaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale määratakse Paljassaare tehissaarte detailplaneeringuga ehitusõigus kolme omavahel ühendatud tehissaare rajamiseks. Planeeritavatele tehissaartele on ette nähtud autoga juurdepääs maismaaga ühendatava tammi abil ning jalakäijad pääsevad saarele samuti üle planeeritava silla.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon toetas linnaosa valitsuse poolt pakutud nimedest Liivamadala tänava nime, mis seostus ka sealse liivase rannaga – rand, mis jätkub meres, ongi liivamadal. Liivamadala tänava nimi sobiks uuele tehissaartele viivale teele, kuna liivamadala põhikoht asubki just kahe suurema planeeritud tehissaare juures. Kui tulevikus on loodud maismaa ja tehissaare vahele tammiga ühendus, siis on kavas Liivamadala tänava leviala tammile pikendada.

Põhja-Tallinnas asuva 27,98 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paljassaare tehissaarte detailplaneering annab võimaluse rajada Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale kolm omavahel ühendatud tehissaart, kuhu on kavandatud üks kuni 9-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni 4-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks 1-korruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar.

Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kauba- ja tootmissadama maast kaubandus- ja teenindusehitise maaks ning laiendatakse sama juhtotstarvet Tallinna lahe alal moodustatavatele tehissaartele.