Kinnistu kaasomanike vahel tekkis vaidlus parkimiskorra kindlaksmääramisel. Kohus rõhutas taaskord, et parkimiskorra kindlaksmääramine on käsitletav kaasomandi kasutuskorra kokkuleppena ning selleks on tarvis kõigi kaasomanike nõusolekut.

Kui kaasomanikud parkimiskorra küsimuses kokkuleppele ei jõua, tuleb pöörduda kohtusse nii nagu ka iga muu kasutuskorra kindlaksmääramiseks. Seejuures ei lähtuta parkimiskohtade jagamisel üksnes kaasomandi mõtteliste osa suurusest, vaid hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, kõigi kaasomanike ühistest huvidest, senisest kasutuskorrast, pooltevahelistest suhetest jm olulistest asjaoludest.

Allikas: Teder Law Firm