Pärnu linnavalitsus ostab Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt (RKAS) osa praeguse politseimaja kinnistust, et rajada sinna Laia ja Pikka tänavat ühendav Pargi tänava lõik.

Pärnus tegutsevad sisejulgeolekuasutused kolivad tänavu Tammsaare puiestee äärde kerkinud sisejulgeoleku ühishoonesse. Linnavalitsus ja RKAS on kokku leppinud, et Pikk tn 18 asuv politseimaja lammutatakse hiljemalt 2022. aasta lõpuks. Linna poolt ostetavale kinnisasjale jääva hoone osa lammutamiskulud tasub Pärnu linn.

Linn ostab RASilt 95 000 euro eest (hinnale lisandub käibemaks) 1997 ruutmeetri suuruse Pargi tänav T3 katastriüksuse, mis on moodustatud praeguse politseimaja Pikk tn 18 kinnistu jagamise tulemusena. Katastriüksuse 62401:001:1689 täpseid piire on võimalik vaadata Maa-ameti kaardirakendusest, selle alla jääb osa politseimajast ning politsei ja päästeameti hoone vahelisest teest.

RKAS on valmis linnalt 238 000 euro eest ostma osa Tammsaare puiestee T2 kinnistust, millest moodustatakse kaks eraldi kinnistut suurustega 3262 ja 2207 ruutmeetrit. Ühele moodustatavale kinnistule soovitakse rajada Maksu- ja Tolliameti Pärnu linna teenindus- ja büroohoone, teisele parkla sisejulgeoleku ühishoone tarbeks. Müüdav linnamaa asub Suurejõe Selveri ja Decora kaupluse vastas.

Pargi tänav T3 kinnisasja ostmine on seotud uue Raba-Lai tänava autosilla ehitamisega. Ilma selleta saaks linn sillalt tuleva liikluse suunata Laia tänava kaudu Aia tänava pikendusele, Pargi tänav on otsetee Pikale tänavale jõudmiseks.