Pärnu Vana Turu omanik on otsustanud turuhoone ümberehitada ja asendada praegune kerghall uue kvaliteetse püsiva hooneosaga. Turu traditsioonilised funktsioonid kindlasti säilivad ja nii ehitustööde vältel kui ka hiljem jääb väliturg toimima.

29. veebruaril kohtusid turu omaniku esindajad linnavalitsuse esindajate ja turul kauplejatega. Kohtumisel arutati olulisi selgitamist vajavaid teemasid.

Vana Turu rekonstrueerimist juhtiv Hammerhead OÜ soovib luua olemasoleva soojustuseta kilehalli asemele puitfassaadiga hooneosa, mis sobib linnaruumi, parandaks kauplemistingimusi ning oleks otstarbekam ja inimsõbralik. Osa hoonest ehitatakse kahekorruseliseks.

Oluline on rõhutada, et hoones säilivad ka tulevikus traditsioonilise turu funktsioonid – hoonest on planeeritud 2/3 turul kauplejatele. Valdavalt kõik, kes praegu turul eestimaist toodangut pakuvad, saavad tulevikuski kauplemist jätkata. Lepinguid ettevõtjatega sõlmitakse juba täna.

Kui senistel riidekauplejatel oli murekoht, kas ka nemad uude hoonesse kauplemiskoha saavad, siis leevendasid seda Hammerhead OÜ esindajate vastused. Turuhoone suureneb rekonstrueerimise käigus ja kõigi praeguste turuhoones tegutsevate rentnikega räägitakse läbi uued lepingutingimused. Et kõik soovijad saaksid endale üüripinna, on linnavalitsus valmis lubama suuremat ehitusmahtu kui esialgselt rekonstrueerimisprojektis taotleti.

Lisaks selgitati uue ankurrentniku, Rimi toidupoe, vajalikkust ja eesmärki – selline lahendus annab võimaluse turgu säilitada ja mõlemad täiendavad teineteist. Toidupood toob turule ka madalhoojal rohkem rahvast ja aitab rendimaksetega ülal pidada väikeettevõtjate turu poolt.

Tähtsal kohal on ka turul kauplejate loogiline paigutus, mistõttu hetkel kaardistatakse siseruumide alade funktsioone – nt tekib eraldi müügiala köögivilja, puuviljade, kala, liha, rõivaste jne müügiks. See parandab oluliselt kauplejate töötingimusi ja muudab turukülastaja jaoks ostmise mugavamaks.

Kas linlastel on võimalik osta harjumuspäraselt suvel värskeid marju, köögi- ja puuvilju, taimi, istikuid, kanamune? Kohtumisel kinnitati, et väliturg jääb tegutsema ehitustööde ajal ja ka hiljem – sinna tuleb juurde lisakohtigi kauplemiseks.

Koosolekul tõdeti ühiselt, et parkimiskohti juurde ei tule ja turu kauplemisala arvelt ei ole mõistlik parkimisala suurendada, sest siis väheneks turul kauplemise ala. Nädalavahetustel ja riigipühadel on jätkuvalt rahvale avatud linnavalitsuse tõkkepuuga parkimisala. Parklasse sissepääs on Karja tänavalt linnavalitsuse hoone ja Lepa Keskuse vahelt.

Turukompleksi ehitustööd kestavad plaanide kohaselt kuni 9 kuud.