Detailplaneeringuga on ette nähtud ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega Tuulenurga tn 1 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise spordihall-administratiivhoone ja kuni 2-korruselise 7 meetri kõrguse teenindushoone (riietusruumid, soojasõlm, hooldustehnika) ehitamiseks ning määratakse krundi kasutamise tingimused. Planeeritava ala suurus on 4,01 ha.

Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval 25. veebruarist kuni 11. märtsini 2019 Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6, tuba 128).

Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1.korruse infosaalis.

Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostas OÜ Arhitektuuribüroo Eek ja Mutso ning huvitatud isik on Spordiklubi FC Levadia. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee.