“Pirita rannast peab kujunema Tallinna esindusrand ja me hakkame selle eesmärgi poole liikuma etapi kaupa,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

8. oktoobril toimus Pirita rannaala detailplaneerigu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu. Ülevaate rannaala detailplaneeringus kavandatust andis detailplaneeringu koostaja Ruum ja Maastik OÜ esindaja Maarja Zingel, küsimustele vastasid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalosakonna keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna juhataja Märt Holtsmann ning linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Pirita rannaala detailplaneeringut käsitletakse tervikuna ja see järgib linnaosa üldplaneeringu põhimõtteid ega näe ette kruntideks jagamist. Rannaala mets peab säilima ja uusi teid ei rajata. Detailplaneeringus nähakse ette kõige rohkem tegutsemist liivaranna ja puistuala piiril. Oluline on seegi, et Pirita rannaalal ei liigu inimesed ainult suviti, vaid aina rohkem igal aastaajal, olgu väljas torm või lumi. Sellest lähtuvalt plaanitakse, et rannaala oleks kasutatav aasta ringi (kohvikud, tualetid, valgustus jm).

Pirita linnaosa üldplaneeringus määratud ranna ehituskeeluvöönd hõlmab kogu planeeritavat ala ning nii tuli Maarja Zingelil ja Märt Holtsmannil vastata küsimustele ehituskeeluvööndi vähendamise kohta. “Kuna ehituskeeluvööndis on ehitamine üldjuhul keelatud ja selle vähendamine võib toimuda vaid riigi keskkonnaameti nõusolekul, siis on tegemist erandiga, mille vajadus peab olema põhjendatud. Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid ning loa vähendamiseks väljastab riigi keskkonnaamet,” selgitas Holtsmann. Ehituskeeluvööndit saab vähendada detail- või üldplaneeringu alusel.

Pirita rannaala detailplaneeringus on kavandatud kuni 20 erineva kasutusega hoonet, et teenindada ligi 2,5 kilomeetri pikkust rannaala, ning piritalased vahetasid elavalt mõtteid selle üle, kas neid on nii palju vaja ja kus need peaksid asuma. Arutelul kõlas ideid ka Pirita rannavärava ja Rannahoone kohta.

Üldiselt olid kokkutulnud seda meelt, et Pirita rannaala arenguga tuleb edasi liikuda. “See on pikaajaline projekt, aga algus on tehtud ja nüüd tuleb edasi minna,” sõnas Zingel. 

Planeeritava ala suurus on 44,66 hektarit. Pirita rand on ligikaudu 2,45 km pikk. Pirita rannas on hooajal kuni 10 000–12 000 suvitajat päevas.