Pirita rannaala detailplaneering on esitatud vastuvõtmiseks Tallinna linnavalitsuse istungil 19. juunil.

 “Üks olulisemaid probleeme, millega Pirita rannaala praegu silmitsi seisab, on ranna kasutajate arvule mittevastav infrastruktuur ja inventar. Kauaaegse kitsaskoha peaks lahendama rannaala kaasaegseks puhkealaks arendamine. Oleme plaanidega sealmaal, et Pirita rannaala detailplaneering on esitatud vastuvõtmiseks Tallinna linnavalitsuse istungil veel enne jaanipäeva, 19. juunil,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Pirita Tallinna esindusrannaks

Planeeringu eesmärk on Pirita supelranna ja sellega vahetult külgneva metsaala planeerimine ning Pirita rannaalale ehitusõiguse määramine rannapaviljonide, ajutise vabaõhulava ja tribüünide ning randa teenindavate objektide ehitamiseks. “Luuakse võimalused kvaliteetse, tervikliku ja kaasaegse puhkeala väljaarendamiseks, ehitatakse rannapromenaad,” täpsustas linnaosavanem ja lisas, et Pirita rannaala detailplaneeringut käsitletakse tervikuna ja see järgib linnaosa üldplaneeringu põhimõtteid ega näe ette näiteks kruntideks jagamist. “Planeeringu aluseks on Pirita rannaala arhitektuurse ideekonkursi võidutöö „Väät“, kuid sellesse on tehtud olulisi muudatusi,” märkis Liinat. Ta tõi taas esile, et rannaala mets peab säilima ja uusi teid ei rajata. “Detailplaneeringus nähakse ette kõige rohkem tegutsemist liivaranna ja puistuala piiril,” täpsustas ta.

Liigutakse etapi kaupa

Samuti kinnitas Liinat juba varemgi avaldatud mõtet liikuda rannaala arendamisega edasi samm haaval. “Pirita ranna arendamine on väga suur ja kallis projekt ja tundub ulmeline see korraga ette võtta, pigem on plaan uuendada Pirita randa etappide kaupa,” nentis Liinat. “Eesmärk on taastada kungine Pirita ranna hiilgus ja kujundada Pirita rannast Tallinna esindusrand. Usun, et saame sellega hakkama, kulugu selleks aastaid,” märkis linnaosavanem.
Pirita rand on ligikaudu 2,45 km pikk. Pirita rannas on hooajal kuni 10 000–12 000 suvitajat päevas.
Pirita rannaala detailplaneeringu on koostanud Ruum ja Maastik OÜ.