Pirita Linnaosa Valitsus korraldab teisipäeval, 8. oktoobril kell 16 linnaosa valitsuse saalis (Kloostri tee 6) Pirita rannaala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava arutelu.

“Pirita rand on üks Tallinna vanimaid randu ja sellest peab kujunema Tallinna esindusrand. Detailplaneering loob võimalused arendada Pirita rannaalast terviklik ja tänapäevane puhkeala,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Ta täpsustas, et detailplaneeringu koostamisel on keskendutud kõige olulisemale – rannapromenaadile, ning pakutud lahenduses on orgaaniliselt üheks põimitud promenaad ja paviljonid, rand ja mets.

Pirita ranna eripära ja väärtus on kaunis männimets, mis piiritleb kitsast liivariba. “Käesoleva projekti üks oluline eesmärk on säilitada olemasolev loodusmaastik,” tõi Liinat esile. Tema sõnul kulgeb promenaad ka edaspidi maastikku arvestades ja puudest mööda põigeldes ning detailplaneeringus on ette nähtud kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine.

Linnaosa vanem tõi esile, et rannaala on mõeldud jalgsi ja jalgratastel liiklejatele ning rannapromenaad on kavandatud üksnes jalakäijatele. Planeeritud alale on ette nähtud jalgrataste hoiukohad. Veel lisas Liinat, et promenaad  on kavandatud mõnusa ajaveetmiskohana ning mõeldud on ka sellele, kuidas kasutada rannaala aasta ringi, mitte ainult suveperioodil.

Planeeritava ala suurus on 44,66 hektarit. Pirita rand on ligikaudu 2,45 km pikk. Pirita linnaosavalitsuse andmetel kasutab randa aktiivsel hooajal kuni 10 000–12 000 suvitajat päevas.

Pirita rannaala detailplaneeringu kohta oli kõigil huvilistel võimalik ettepanekuid esitada kuni 16. augustini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul esitati mitu kirjalikku ettepanekut ja vastuväitet. Detailplaneeringu menetlusega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee  DP037730.