Tallinna linnavalitsus määrab Põhja-Tallinnas Kopli asumis Uus-Maleva tänavalt kulgeva tänava nimeks Turvise tänav.

Põhja-Tallinnas Kopli asumis lähtub Uus-Maleva tänavalt nimetu tänavalõik, millelt on praegu juurdepääs mitmele Amburi tänava aadressiga kortermajale.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon leidis, et tegemist on Amburi tänavaga ristuva ja iseseisva tänavana tajutava tänavalõiguga, mille käsitamine Amburi tänava osana ei ole kooskõlas kohanime vormistamise ja kasutamise korraga. Seega on sellele tänavailmelisele tänavalõigule vaja määrata omaette tänavanimi. Ühtlasi jääb Amburi tänavaks edaspidi üksnes Uus-Maleva tänavalt algav ja Kilbi tänaval lõppev tänavalõik.

Uue nimena kaaluti Ammu tänava nime, mida aga peeti Amburi tänavaga liiga sarnaseks. Tõenäoliselt Maleva tänava nimest tulenevate Kilbi ja Amburi nimedega seonduvalt otsustati Turvise tänava nime kasuks – küsitlus näitas, et Turvise tänava nime eelistas ka enamik sealseist maaomanikest, Turvise tänavat uue nimena on toetanud ka Põhja-Tallinna Valitsus.