Ka sellel aastal oli võimalik taotleda linnalt toetust, et korteriühistud saaksid enda hooviala korda teha. Käesoleval aastal laekus Põhja-Tallinna linnaosast 28 avaldust, mis on kümmekond rohkem kui eelmisel aastal. Laekunud avaldustest rahuldati 24 ning toetuse kogusumma ületas esmakordselt 180 000 euro piiri ja on seetõttu suurim Tallinna linnas. Ülelinnaliselt eraldati toetust 700 000 eurot. Hoovikorrastustoetuse taotlus tuli esitada hiljemalt 1. märtsiks.

„Põhja-Tallinna linnaosa korteriühistud on väga toimekad ja teotahtelised. Linnaosas ringi jalutades torkab kohe silma, et hoovid on hoolitsetud ja iga hoov isemoodi näoga. Enamik korteriühistuid taotleb toetust parklate ja prügimajade rajamiseks ning piirdeaedade korrastamiseks. Suur tänu ka heakorra spetsialistidele, kes taotlusi ühistutel vormistada aitasid ja jõu ning nõuga abiks olid,“ ütles linnaosa vanem Peeter Järvelaid.

Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning aastal 2006 jõustus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti “Hoovid korda” raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.