Põhja Tallinna linnaossa Maleva tn 18 kinnistule seenioride korterelamu ehitamise riigihankel tunnistati edukaks Nordlin Ehituse OÜ pakkumus.

„Uus viiekorruseline 80 korteriga korterelamu rajatakse amortiseerunud ja mitu aastat tagasi lammutatud endise ühiselamu kohale,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Hoonesse on kavandatud 76 ühetoalist ja neli kahetoalist korterit, mis on ette nähtud eeskätt vanemale, igapäevaeluga  toimetulekuks mõningast abi vajavatele vanema generatsiooni esindajatele.“

Korteritele tagatakse maksimaalne ligipääsetavus, 80% korteritest on projekteeritud vastavalt invanõuetele. Hoone esimesel korrusel hakkavad asuma ka ühiskasutuses olevad ruumid ja tugiteenused. Ehitustööde algavad juulis ning maja valmib järgmise aasta augustiks. Projekt koos ehitusloaga valmis aprillis 2019. Projekteeris Esplan OÜ.

Maleva tn 18 kinnistule seenioride kodu rajamise projekti kogumaksumus on 7,5 miljonit eurot. Projekti kaasrahastab SA Kredex kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise investeeringutoetusega summas 2,5 miljonit eurot.

„Tallinn jätkab abivajajatele soodsate üürikorterite rajamist. Ühtlasi tegeleme aktiivselt olemasolevate sotsiaal- ja munitsipaalmajade renoveerimisega,“ ütles Võrk. „Lõpule on jõudmas Paagi tn 10 korterelamu terviklik rekonstrueerimine ning Sõpruse pst 5 sotsiaalelamu renoveerimine. Paagi tn 10 korterelamus on 264 korterit, sh 20 invakorterit esimesel korrusel. Kindlasti saab sellest korterelamust rekonstrueerimise eeskuju teistegi sarnaste korterelamute omanikele-haldajatele.“