Tallinna linnavalitsus nimetas Põhja-Tallinnas Kopli asumis paiknevad kolm sadamat Süsta sadamaks, Piirivalvesadamaks ja Ketta sadamaks.

„Põhja-Tallinnas Kopli asumis paikneva Piirivalvesadama jagamise tulemusena tekkinud kinnistutele on kavas rajada lisaks olemasolevale Piirivalvesadamale kaks uut sadamat,“ selgitas abilinnapea Andrei Novikov. „Politsei- ja Piirivalveamet esitas Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjonile taotluse neile kohanimede määramiseks.“

Uute kohanimede määramine on vajalik praeguse Piirivalvesadama kinnistute osaliseks võõrandamiseks ja osaliseks üleandmiseks teisele riigivara valitsejale ning selleks, et eristada loodavaid sadamaid Piirivalvesadamast, mis praegu hõlmab ka loodavate sadamate maa-ala ja akvatooriumi.

Süsta tn 16 kinnistule loodava sadama nimeks esitas Politsei- ja Piirivalveamet Kaluri sadama nime ning Süsta tn 19 kinnistule loodava sadama nimeks Ketta sadama nime. Süsta tn 21 kinnistule soovis amet Piirivalvesadama nime. Nimekomisjon toetas Ketta sadama ja Piirivalvesadama nimesid. Kaluri sadama nime osas märkis nimekomisjon, et Süsta sadama nimi sobiks piirkonda rohkem, kuna Süsta tänavalt on loodavale sadamale otsene ligipääs ning läheduses asub ka Süsta park, mis on heaks suunanäitajaks tulevase sadama leidmisel.

Põhja-Tallinna Valitsus kooskõlastas sadamate nimed 8. juulil 2019. Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on käesolevast kohanime määramise eelnõust teavitatud ka avalikkust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 10. juulil 2019.

Põhja-Tallinna Valitsusel tuleb tagada kohanimesildi paigaldamine Piirivalvesadmale 16. septembriks 2019 ning Süsta sadamale ja Ketta sadamale pärast sadamate valmimist.