AS Pro Kapital Grupp on teavitanud tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes saneerimismenetluse algatamisest 03. aprilli 2020 Harju Maakohtu määrusega.

Seoses AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes toimuva saneerimismenetlusega annab AS Pro Kapital Grupp teada, et tütarettevõtte saneerimismenetluses on AS-i Tallinna Moekombinaat juhatus koostöös saneerimisnõustajaga koostanud ja esitab võlausaldajatele tutvumiseks ning seisukoha edastamiseks saneerimiskava.

Saneerimiskava kohaselt on peamiseks saneerimismeetmeks võlausaldajate nõuete ümberkujundamine, samuti ärimudeli korrigeerimine ja vajadusel täiendavate investeeringute kaasamine. Saneerimiskava plaanitakse täita 10 aasta jooksul. Üldjuhul on rahavoo projektide finantseerimine pikaajaline, mistõttu on nõuete tasumise 10-aastane periood kooskõlas rahavoo objektide finantseerimise loogikaga.

Nõuete ümberkujundamine

Saneerimiskava kohaselt on võlausaldajad jaotatud kolme rühma: I rühma moodustavad pandiga tagatud nõuetega võlausaldajad, II rühma moodustavad pandiga tagamata nõuetega võlausaldajad ja III rühma AS-i Tallinna Moekombinaat aktsionärid. Vastavalt saneerimisseadusele ei kujundata ümber töölepingust tulenevaid nõudeid.

I rühma paigutatud võlausaldajate nõudeid I rühma kuuluvas osas ei vähendata. Nõuded ajatatakse ja tasutakse osamaksetena. Nõude jäägilt makstakse intressi määras 3,75% aastas.

II rühma paigutatud võlausaldajate nõudeid vähendatakse 60%-i võrra 40%-ni. Nõuded ajatatakse ja tasutakse osamaksetena. Intressimakseid nõuetelt ei teostata.

III rühma paigutatud võlausaldajate nõuded vähendatakse 80%-i võrra ehk 20%-ni. Nõuete täitmine allutatakse I ja II rühma tagasimaksetele. Intressimakseid nõuetelt ei teostata.

Muudatused äritegevuses

AS Tallinna Moekombinaat plaanib jätkata juba varem kavandatud muudatusi seoses uute ärisuundadega ja üürnike koosluse parandamisega.

Keskuse ehituslik struktuur võimaldab paindlikke ruumilahendusi erinevatele tegevusvaldkondadele. Seetõttu on T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusel potentsiaali büroopindade ala laiendamisel, sealhulgas co-working tüüpi alade loomisel, samuti avalike teenuste pakkumisel ja meelelahutusvaldkonna osakaalu tõstmisel. Pidevalt käivad läbirääkimised ka uute üürnike leidmiseks kaubanduspindadele, mis muudaksid keskuse külastajate jaoks atraktiivsemaks.

Muudatustega senises äritegevuses loodab AS Tallinna Moekombinaat saavutada T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse üüripindade suurema täituvuse, mis aitaks kaasa positiivsete rahavoogude tekkimisele, mille arvelt rahuldada võlausaldajate nõudeid ning võimalusel teha keskusesse ka investeeringuid ja võimaldaks tõsta külastajate arvu.

Investeeringute kaasamine

AS-il Tallinna Moekombinaat on plaanis nii jooksvad kohustused kui ka saneerimiskava alusel ümberkujundatud nõuded tasuda jooksva rahavoo arvelt, kuid kui sellest ei peaks piisama saneerimiskavaga võetud kohustuste täitmiseks, siis on AS Tallinna Moekombinaat kavandanud kaasata täiendavat finantseerimist summas 3 200 000 eurot.

Rakendatavate abinõude kohaldamisega on võimalik AS-i Tallinna Moekombinaat ajutised makseraskused ületada ja taastada ettevõtte likviidsus ning jätkusuutlik majandamine.

Saneerimiskava alusel tagatakse kõikidele võlausaldajatele suuremas ulatuses nõuete rahuldamine, kui pankrotimenetluses. Nõudeid on ümber kujundatud kooskõlas seaduse ja kohtupraktikaga minimaalses vajalikus ulatuses, mis on vajalik ettevõtte edukaks saneerimiseks. AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti korral saaksid oma nõuetele osalist rahuldust üksnes pandiga tagatud nõuetega võlausaldajad.

AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava kinnitamise korral on võimalik säilitada hulgaliselt T1 keskusega seotud töökohti ja plaanide realiseerumisel tekitada juurde veel täiendavaid töökohti.

Kuivõrd AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimine on paremaks alternatiiviks kõikide võlausaldajate jaoks, siis paluvad saneerimisnõustaja ja AS-i Tallinna Moekombinaat juhtkond saneerimiskava vastu võtta ja kinnitada. Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.

Saneerimiskavale on lisatud AS Tallinna Moekombinaat bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31. märts 2020, seetõttu lisasime need ka antud börsiteatele. Kuni SARS-CoV-2 viiruse laialdase leviku ja eriolukorra kehtestamiseni Eesti Vabariigis oli ettevõtte äritegevus endiselt kasumlik. 27. märtsist 2020 alates on T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus enamuses osas olnud suletud, kuid avab kauplused taas 11. maist 2020.