2. oktoobril kirjutasid Kohtla-Järvel rahandusministeeriumi, Valga ja Lüganuse valla ning Kohtla-Järve linna esindajad alla tühjenevate korterelamute näidisprojekti koostööleppele. Eesmärk on välja töötada lahendused tühjade ja pooltühjade majade probleemile nii omavalitsuste kui ka kohalike elanike jaoks.

Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas allkirjastamisel, et mure pooltühjade majadega mõjutab nii piirkonna elukeskkonda, sotsiaalmajanduslikku olukorda kui ka tervikuna regionaalarengut. „Sellistes majades ei soovi inimesed elada ja neist lahkutakse, mis suurendab piirkonna mahajäämust ja omavalitsuse koormust veelgi,“ ütles minister. „Läbi konkreetsete praktiliste tegevuste töötame koostöös kolme omavalitsustega välja lahendused, mida saavad edaspidi kasutada ka teised sama murega piirkonnad.“

“Valga on elanikkonna vähenemisega seotud probleemidega tegelenud juba aastakümneid. Tühjad ja lagunevad majad vähendavad kinnisvara väärtust ning kogu linna elujõudu,” märkis Valga vallavanem Margus Lepik. “Täna allkirjastatud projekt on kahanevatele linnadele väga oluliseks edasiminekuks, et koos riigiga olukorrale lahendus leida.”

„Eeltööd näidisprojektis osalemiseks tuli meil teha päris pikalt, kuid algusest peale oli lootust, et meie vald projekti ettepaneku osaliseks saab. Olime saanud üle Eesti tuntuks selle poolest, et Kiviõli linnas, mis on tänaseks Lüganuse valla keskus, oli alates 2000. aastast juba ära lammutatud umbes 20 pooltühja kortermaja. Kogu selle aja me ise õppisime ja katsetasime erinevaid meetodeid kortermajade probleemi lahendamiseks, kulutasime selleks ka päris hulga aega ja omavalitsuse eelarvevahendeid,“ tõi esile Lüganuse vallavanem Viktor Rauam. „Käesolevas projektis saame oma kogemustele tuginedes ja spetsialiste kaasates välja töötada sobivaimad tööriistad analoogsete olukordadega tegelemiseks.“

„Kohtla-Järve linnale on algatatud projekt väga tähtis,“ sõnas Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko. „Linnas on elamiskõlbmatute majade lammutamise vajadus. Loodame projekti raames saada õigusliku lahedust ja rahaliste vahendite saamiseks probleemide lahendamiseks.“

Projekti käigus valitakse Kohtla-Järve linnas, Valga ja Lüganuse vallas välja igas 1-2 pooltühja korterelamut. Töötatakse välja omandiküsimuse õiguslikud lahendused ja kolitakse elanikud ümber. Plaanis on ka tühjade korterite kaardistus ja ruumiliste analüüside läbiviimine nendes omavalitsustes. Projekti lõpuks saavad omavalitsused juhendid, et edaspidi ise tühjenevate kortermajade probleemi lahendada ja ennetada. Tulemused on aluseks täiendavate toetusmeetmete väljatöötamiseks omavalitsustele ja võimalike seadusmuudatuste ettepanekute koostamiseks.

Projekti lõpptähtaeg on 2021. aasta lõpp ning eelarve on 803 225 eurot, millest 630 000 eurot on planeeritud toetusena kolmele omavalitsustele tegevuste elluviimiseks nende territooriumil. Loe projekti kohta rahandusministeeriumi kodulehelt.