Eesti mereala planeeringu põhilahenduse ja mõjude hindamise aruande aprillikuised avalikud arutelud lükkuvad riigis kehtestatud eriolukorra tõttu edasi.

Vabariigi Valitsuse 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorraga keelati ära kõik avalikud kogunemised. Seetõttu ei toimu ka Eesti mereala planeeringu avalikke arutelusid ette nähtud kuupäevadel ja need lükatakse edasi.
Uutest arutelude kuupäevadest teavitame peale avalike kogunemiste keelu lõppemist.

Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud olid ette nähtud toimuma:

• 13.04 algusega kl 16 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn);
• 14.04 algusega kl 16 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald);
• 16.04 algusega kl 16 Läänemaa Puise Nina talu (Puise küla, Haapsalu);
• 17.04 algusega kl 16 Saaremaa Arensburg Boutique Hotel & Spas (Lossi 15, Kuressaare).

Nendel kuupäevadel avalikke arutelusid ei toimu.