Valitsus otsustas 2021. aasta riigieelarve eelnõus investeerida järgmisel aastal kinnisvarasse täiendavalt üle 85 miljoni euro, kokku suunatakse hoonete ehituseks ja remondiks üle 136 miljoni euro. Järgnevatel aastatel kavandab riik suuremahulisi investeeringuid tervishoiu taristusse, koolidesse ja kultuuriasutustesse. Selleks on plaanis kaasata ka Euroopa Liidu vahendeid ligi 480 miljonit eurot kuni aastani 2026. 

„Järgnevatel aastatel on kinnisvarainvesteeringutes esikohal haiglad. See on vajalik tervishoiuvaldkonna võimekuse tõstmiseks seoses kriisidega. Kõige suurem projekt lähiaastatel on Tallinna Haigla, aga suur osa vahenditest läheb ka väljapoole pealinna. Parema arstiabi osutamiseks ja kaasajastamiseks ehitatakse uus Viljandi maakonnahaigla, tervisekeskus ja renoveeritakse psühhiaatriakeskus. Samuti saavad toetust erakorralise meditsiini osakonnad nii Hiiumaa kui ka Järvamaa haiglas, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Virumaa keskhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum. Neid töid kavatseme rahastada ka Euroopa Liidu fondidest,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Minister Aabi sõnul on riigi investeeringute suurendamine seotud ka majanduse elavdamisega. „Seoses koroonakriisiga väheneb erasektori tellimus kinnisvara ehituseks. Ehitussektor aga annab suure panuse Eesti majandusse ja tööhõivesse.“

Riigihalduse minister kinnitas, et kavas on investeerida ka mitmetesse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti hoonetesse. „Hea uudis on Rõuge ja Ruhnu vabatahtlikele päästjatele – nimelt ehitatakse mõlemasse kohta uued päästekomandod. Väiksematest objektidest on plaanis investeerida näiteks Ruhnu ja Tallinna tuletornide parendamisse,“ lisas minister Aab. „Tallinnasse ehitatakse Ädala tänavale politsei- ja piirivalveameti ühine kompleks. Kilingi-Nõmmele luuakse kaasaegne politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti ühishoone,“ tõi esile Aab. „Lisaks nimetatud hoonetele rajatakse Tallinna kaks kaasaegset riigigümnaasiumi. Rõõmustada saavad ka Sisekaitseakadeemia tudengid, kelle Kase tänaval asuvat ühiselamut asutakse rekonstrueerima.“

Kultuuriministeeriumi haldusalas renoveeritakse lähiaastatel Rahvusraamatukogu, ehitatakse ERR stuudiote maja ja uuendatakse Tallinna kunstihoone.

Lisaks on kavas riigikantselei tööruumide remont ja Rüütelkonna hoone rekonstrueerimine. „Soliidne Rüütelkonna hoone leiab tulevikus ka väärika kasutamise – see rekonstrueeritakse ja kujundatakse Eesti riigi esindushooneks. Väärtustame nii ka hoone ajaloolist pärandit,“ lisas minister.