Rahandusministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse eestvedamisel algavad septembris kohalike omavalitsuste töötajatele mõeldud töötoad, kus kahe aasta vältel jagatakse teoreetilisi ja praktilisi nõuandeid, kuidas üldplaneeringutega kohalikku arengut toetada ning piirkondlikke eripärasid ja võimalusi väärtustada.

„Valla või linna ruumilise arengu kavandamisel on kõige tähtsam töövahend üldplaneering, mis koos arengukavaga on kohaliku elu strateegilise juhtimise võtmekohtadeks,“ ütles rahandusministeeriumi regionaalpoliitika asekantsler Kaia Sarnet. „Üldplaneeringu põhjal tehtavad ruumiotsused on olulise mõjuga omavalitsuse konkurentsivõimele nii elu- kui ka ettevõtluskeskkonnana. Seda aga kasu toovalt vaid siis, kui üldplaneering on aja- ja asjakohane, elluviidav ning kooskõlas soovitud arengu eesmärkidega.“

Paljud omavalitsused on just praegu koostamas uusi üldplaneeringuid. Tänaseks on 51 haldusreformi käigus moodustatud omavalitsust algatanud kogu oma haldusterritooriumit hõlmava üldplaneeringu. Kokku on üle Eesti üldplaneeringut koostama asunud 65 kohalikku omavalitsust 79-st.
Kuidas efektiivseid, kasulikke ja eesmärke toetavaid üldplaneeringuid koostada, selle kohta jagab rahandusministeerium koostöös valdkonna ekspertidega nõu kahe aasta vältel kokku viies Eesti regioonis toimuvates töötubades.

„Tunnustame omavalitsusi, kes on selle töömahuka, kuid väga olulise tööprotsessi juba ette võtnud. Et olla neile selles nõu ja jõuga toeks, olemegi ette valmistanud kokku üheksast kohtumisest koosneva töötubade sarja, kus esimesed viis kohtumist on nii teoreetilised kui ka praktilised ning millele järgnevad neljal keskendume juba läbivalt praktikale,“ selgitas Kaia Sarnet. Töötubade teoreetilisest osast valmivad ka kõigile kättesaadavad salvestised, mis avaldatakse veebilehel www.planeerimine.ee.

Teoreetilises osas avavad valdkondlikud eksperdid üldplaneeringute loomise tausta ja raamistikku ning tutvustavad häid näiteid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Praktilises osas lahendatakse nii kohalikelt omavalitsustelt koondatud teabe põhjal kui ka kohapeal tekkinud praktilisi küsimusi koostöös valdkondlike ekspertide ja töötoas osalejatega.

Üldplaneeringu töötubade sihtgrupp on kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimisega tegelevad ametnikud, töötajad, linnapead, vallavanemad, abivallavanemad ning valla- või linnavolikogu liikmed.

Esimene töötuba koondpealkirjaga „Üldplaneering kui võimalus“ toimub 3. septembril Viljandis, 5. septembril Virumaal Sõmerus6. septembril Tallinnas16. septembril Valgas ja 18. septembril Pärnus. Järgnevad neli töötuba kuni 2020. aasta jaanuarini.

Töötubade läbiviimiseks leidis riigi tugiteenuste keskus koostöös rahandusministeeriumiga hanke teel koostööpartneri Vesterra OÜ.
Üldplaneeringu koostamise töötuba on üks mitmetest tegevustest, millega rahandusministeerium toetab kohalikke omavalitsusi uute, sisukate ja parimat praktikat arvestavate üldplaneeringute koostamisel.

Töötoad on ellu kutsutud meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames. Meetme eesmärk on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.