Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Rapla riigimajja, mis asub Rapla linnas aadressil Tallinna mnt 14.

Käesoleva kunstikonkursi raames otsitakse terviklikku ideelahendust, mis seonduks otseselt või kaudselt Raplamaaga, mille tunnuslauseks on „Kindel käeulatus. Raplamaa“. Kunstiteos(t)e asukohaks on ette nähtud seinapind Rapla riigimaja I korruse fuajees, kus toimuvad erinevad näitused ja mille kõrvalruumis paikneb auditoorium, olles seega üheks külastatavamaks paigaks terves hoones.

Žüriisse kuuluvad Rapla Maavalitsuse maasekretär Ene Matetski, Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse juhatuse liige Kairi Orgusaar, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Arne Maasik ja Inga Heamägi ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Liisa Kaljula ja Johannes Saar. Ekspertidena osalevad žüriis ka Rapla Maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Age Tekku ning Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse juhatuse liige Riin Pallon-Tammepuu.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 12 064 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 180 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 120 eurot ja 60 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 01.03.2016 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriiklikud piirmäära hanked ja kunstikonkursid”. Eraisik, kellel registrikood puudub saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaks.