Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Tallinna Reaalkooli kinnistule reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskuse rajada võimaldava detailplaneeringu kehtestamise.

„Planeeritav keskus pakuks Tallinna koolidele võimalust saada maailmatasemel reaalharidust,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Reaalhariduse edendamiseks vajab Tallinn kaasaegset kompetentsikeskust, mis võimaldab nüüdisaegset õpikäsitust maksimaalselt rakendada. Tallinna Reaalkooli juurde rajatava kompetentsikeskuse eesmärgiks on pakkuda individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpet.“

Ühtlasi lahendab uus hoone Tallinna Reaalkooli aastaid vaevanud ruumikitsikuse ja sportimisvõimaluste puudumise probleemid. „Lisaks Tallinna Reaalkooli õpilastele saavad rajatavaid õpperuume kasutada ka kõikide teiste Tallinna koolide õpilased,“ lisas Novikov. „See annab võimaluse teha oma koolitöid ja praktikume nüüdisaegse varustusega laborites.“

Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering näeb ette kinnistul oleva neljakorruselise Tallinna Reaalkooli hoone säilitamise olemasolevas suuruses ning selle kõrvale kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone ehitamise ja olemasoleva ühekorruselise hoone rekonstrueerimise. Estonia puiestee ja G. Otsa tänava nurgal asuva detailplaneeringuala suurus on 1,27 ha.

Uus õppehoone on kavandatud praeguse spordiväljaku alale, ühtlase tänavaseina kujundamiseks on määratud Estonia puiestee ehitusjoon. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ei tohi planeeritud hoone kõrgus ületada Tallinna Reaalkooli hoone katusekarniisi kõrgust. Planeeritud hoone võib ühendada ajaloolise koolihoonega esimese ja maa-aluse korruse tasandil.

Detailplaneeringus on määratud arhitektuurinõuded mälestiseks tunnistatud koolihoone vaadeldavuse ja dominantsuse tagamiseks. Enne planeeritud hoone ehitusprojekti koostamist tuleb korraldada arhitektuurivõistlus. Lisaks on krundile planeeritud parkla, rekreatsiooniala ja spordiväljak.