Riigi Kinnisvara korraldab koostöös Muinsuskaitseameti, Kultuuriministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistluse Põhja-Eesti pärandihoidla uue hoonekompleksi parima ideekavandi leidmiseks. Pärandihoidla on muuseumidele mõeldud kompetentsikeskus, kuhu koondatakse hoiustamis-, konserveerimis-, koolitus- ja digiteerimise võimekus. 

Pärandihoidlasse on kavandatud 15 erineva Põhja-Eesti muuseumide kogud, lisaks liitub pärandihoidla kompleksi SA Eesti Vabaõhumuuseum koosseisus tegutsev konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut ning Eesti Hoiuraamatukogu. Samuti on munitsipaalmuuseumidel ja erakollektsionääridel võimalik pärandihoidlast tellida neile vajalikke teenuseid. Hoones hakkab igapäevaselt viibima u 50 töötajat: konservaatorid, digiteerijad, koguhoidjad ning klienditeenindajad ja turvatöötajad.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida lahendus, mis oleks kaasaegne, võimaldaks hoidlateenuseid kasutavate muuseumide ja külastajate kiiret ja mugavat teenindamist, säästliku ülesehitusega, vastaks muuseumide kogumise ja hoiustamise vajadusele lähima 30 aasta vältel, looks pärandihoidla töötajatele suurepärased töötingimused ning sobituks ümbritsevasse keskkonda.

Riigi Kinnisvara korraldab koostöös Muinsuskaitseametiga veebipõhise arhitektuurivõistluse infopäeva 12. märtsil algusega kell 13.00. Infopäeval tutvustatakse arhitektuurivõistluse lähteülesannet. Lisaks räägib Muinsuskaitseamet Põhja-Eesti pärandihoidla ruumide nõuetest, planeeritava hoidla põhimõtetest ning Riigi Kinnisvara teeb kokkuvõtte arhitektuurivõistluse riigihanke tingimustest. Infopäeval osalemiseks leiate kogu teabe riigihangete registrist, arhitektuurivõistluse alt (https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2889032/general-info, viitenumber 232756). Infopäeval esitatud teave laetakse riigihangete registrisse, et kõik pakkujad saaksid võrdsetel alustel ülevaate infopäeval käsitletud teemadest ning küsimustest ja vastustest.

Võistluse aluseks on arhitektuurivõistluse võistlusülesanne koos ruumiprogrammi ja tingimustega ning Riigi Kinnisvara poolt esitatud lähteülesanne ning kehtiv üldplaneering. Alal kehtib täna Kurekivi, Kuremaa, Kuremetsa ja Kurepõllu kinnistute detailplaneering, mille kontekstis paikneb võistlusala viiel kõrvuti asetseval kinnistul, mis on planeeringu kohaselt võimalik küll liita, ent liitkrundi ehitusõigus ei ole pärandihoidla rajamiseks optimaalne. Kavas on koostada uus detailplaneering, mille koostamiseks võetakse aluseks üldplaneeringuga võimaldatud ehitusõigus ning arhitektuurivõistluse võidutöö.

Hoonekompleksi peab olema võimalik ehitada kahes etapis. Arhitektuurivõistluse objektiks on hoone esimene etapp. Teises etapis on kavandatud lisada ca 5400 m2 hoidla pinda. Mõlema etapi järel peavad ehitatud hooned moodustama arhitektuurselt ühtse terviku. Võistlusala pindala on kokku u 47 855 m2. Võistlusala asub Rae vallas, Lehmja külas Harjumaal.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 7. mai 2021 kell 14.00. Riigihange „Põhja-Eesti muuseumide pärandihoidla arhitektuurivõistlus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 232756. Hanke eeldatav maksumus, sh hanke osad on ⁠3,9 miljonit eurot