9. augustil andis Riigi Kinnisvara AS (RKAS) üle teadus- ja arendusstipendiumid kolmele Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe tudengile kogusummas 9000 eurot.

Kokku laekus konkursile 11 inseneri-/magistriõppe ja 8 doktoriõppe tudengi taotlust viiest ülikoolist: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool. Varasemast enam oli doktoriõppe üliõpilaste stipendiumitaotlusi.

Stipendiumid otsustati määrata kolmele doktoriõppe tudengile:

Villu Kukk, inseneriteaduskonna ehituse ja keskkonnatehnika õppekava, teadustöö teema: „Ristkihtliimpuidust välispiirete hügrotermilised omadused“.

Doktoritöö keskendub energiatõhusate hoonete välispiirete uurimisele, mille põhikonstruktsiooniks on CLT paneelid. Täpsemalt on kavas uurida ehitusniiskuse välja kuivamise kiirust ja sellest tingitud paneeli laminaatide mahukahanemise mõju välispiirde niiskustehnilistele toimivusele ja ehitusfüüsikalistele omadusetele.

Johanna Liblik, inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituut, teadustöö teema: „Looduskrohviga kaitstud puidupõhiste komposiitkonstruktsioonide käitumine tules“.

Doktoritöö eesmärk on uurida traditsiooniliste krohvide ja nende alusmaterjalide kaitsva mõju omadusi tulekahjutingimustes, selgitada välja peamised nõuded krohvidele kui puidu tulekaitsematerjalile ning uurida ristkihtpuidu ja savikrohvi koosmõju tulepüsivuse seisukohast.

Nils Kändler, inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituut, teadustöö teema: „Targad sademeveesüsteemid“.

Doktoritöö eesmärk on leida interdistsiplinaarseid võimalusi leevendamaks sademevee süsteemide poolt põhjustatud üleujutusi linnades. Töö keskendub nii aktiivsetele meetoditele, milleks on olemasolevate sademeveesüsteemide reaalajas juhtimise algoritmid kui ka passiivsetele meetmetele, suurendamaks tehiskeskkonna kliimakindlust läbi linnade planeerimise metoodika parandamise.

Riigi Kinnisvara on toetanud valdkondlikku teadus- ja arendustegevust alates 2011. aastast, tehes seda nii tublimatele üliõpilastele stipendiumite andmise kui ka teadusuuringute toetamise kaudu. Stipendiumikonkursid toimuvad regulaarselt kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

180810 Stipendiaadid Johanna Liblik ja Villu Kukk (keskel) RKAS-i juhatuse ja žürii liikmetega.Stipendiaadid Johanna Liblik ja Villu Kukk (keskel) RKAS-i juhatuse ja žürii liikmetega.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/riigi-kinnisvara-andis-ule-2018-aasta-kevadsemestri-stipendiumid