Riigi Kinnisvara AS-i grupi müügitulu 2018. aastal oli 106 446 tuh eurot, mis on 200 tuh eurot enam kui 2017. aastal. Mittevajalikku kinnisvara müüdi 2018. aasta jooksul 6 973 tuh euro väärtuses. Üüritulu oli 64 650 tuhat eurot ja vahendatud teenuste tulu 33 394 tuhat eurot.

Müüdud toodangu kulu oli 2018. aastal 82 589 tuhat eurot, kasvades võrreldes eelmise perioodiga 307 tuh eurot, peamiseks põhjuseks ületuleva vara ja valminud objektide lisandumine haldusportfelli.

2018. aasta ärikasum oli 17 916 tuh eurot (2017. aastal 17 828 tuh eurot). Ärikasumi marginaal oli 16,8% jäädes eelmise aasta tasemele. Puhaskasumiks kujunes 2018. aasta kokkuvõttes 16 813 tuh eurot (2017. aastal 15 975 tuh eurot).

2018. aastal investeeriti 65 038 tuh eurot. Suurimateks investeeringuteks olid uue Tallinna vangla ja Rae kinnipidamiskeskuse ehitus Rae vallas (25 320 tuh eurot) ja Tallinnas Lubja 4 asuva kohtuhoone ehitus (16 227 tuh eurot).

Aktsiakapital moodustas 31.12.18 seisuga 235 928 tuh eurot suurenedes 31.12.17 seisuga võrreldes 16 538 tuh euro võrra peamiselt mitterahaliste sissemaksetena objektide lisandumisest. Omakapital moodustas 31.12.18 seisuga 408 084 tuh eurot, suurenedes 33 024 tuh euro võrra tingituna aktsiakapitali suurenemisest ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja aruandeaasta kasumi kasvust.

Ettevõte lunastas 2018. aasta detsembris tähtaegselt võlakirju summas 50,05 mln eurot. Selleks kaasati 40 mln eurot laenuna ja KOVide poolt hoonestusõiguste tagasiostu õiguse realiseerimise tulemusel laekunud vahendeid.

Aasta kokkuvõttes on ettevõte püsinud seatud eesmärkide ja valitsussektori limiitide piires.