Riigi Kinnisvara andis Kuusiku alevikus, Rapla maakonnas Põllumajandusuuringute Keskusele üle vastvalminud viilhallid. Projekti ehitusmaksumus oli 400 tuhat eurot.

Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger tõdes, et viilhalli valmimine ja koostöö partneritega sujus hästi. „Projekt võib olla küll väike, aga meie kliendile ja nende igapäevatöö tegemisel oluline. Tänapäeval mängib kvaliteetne töökeskkond aina olulisemat rolli, proovime oma kliente nendes arengutes igakülgselt toetada,“ lisas Mäger.

Kuusikul on väga oluline koht Eesti põllumajanduse arendamise ajaloos. Esmakatsed mullaharimiseks viidi Kuusikul läbi juba 1909. aastal kui Kuusikule toodi auruader. Esimesed põldkatsed rajati Kuusikule 1925. aastal, kartuli sordivõrdluse, niitude mineraalväetistega väetamise, kultuurkarjamaade katsekoplite süsteemi, külvikordade ja kesaliikide uurimiseks.

„Uude viilhalli tuleb kaasaegne laoruum koos katseproovide töötlemise osaga,“ täpsustab hoone otstarvet Põllumajandusuuringute Keskuse direktor Pille Koorberg. „See on väga oluline edasiminek nii töö efektiivsuse tõstmisel, kui ka töötingimuste parandamisel. Seni oli laona kasutusel 1852. aastal ehitatud ait ja proovide töötlemine toimus 1962. aastal ehitatud kuivatis.“

Eile korraldas Kuusikul põldkatseid Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku katsekeskus. Katsekeskuses viiakse läbi nii teaduskatseid (sh vanimad katsed 1960ndatest), riiklike majanduskatseid, tootmiskatseid, tava- ja maheviljeluse võrdluskatseid. Igal aastal korraldatakse põllumajandustootjatele põllupäevi. Kuusiku katsekeskuse hallata on ka Eestis ainulaadne põllupark.

450 m² netopinnaga viilhall on põhimahult ühe korruseline soojustamata hall, millel on kaks suurt siseruumi. Projekti eeltöödega alustati eelmise aasta kevadel ning ehitus algas septembris 2019.