Riigi Kinnisvara otsib hankega Jõgeva riigimaja hoonele, aadressil Suur tn 3 rekonstrueerimistööde peatöövõtjat. Jõgeva riigimaja puhul on tegemist endise maavalitsuse hoonega, mis võeti kasutusele juba 1968. aastal ning mille arhitektiks on Johannes Fuks. Jõgeva riigimaja on 4korruseline büroohoone koos 3korruselise uue juurdeehitusega, mida on osaliselt rekonstrueeritud 2007. aastal.

Jõgeva riigimaja hankepakkumuste esitamise tähtaeg on 3. juuli 2020 kell 16:00, täpsema info leiate riigihangete registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber on 224102.

Kavandatavasse riigimajja kolivad kokku 15 riigiasutust, nende hulgas näiteks Maksu ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon, Põllumajandusamet, Keskkonnaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Maa-amet, Rahvakultuuri Keskus, Muinsuskaitseamet, Tööinspektsioon, PRIA jt. Riigimajja on kavandatud töökohad kokku ca 95 töötajale ning lisaks avaliku sektori töötajatele mõeldud 4 kaugtöökohta, mis pakuvad mugavat ja turvalist võimalust oma tavatöökohast erinevas asukohas tööd teha.

Rekonstrueerimisprojekt on koostatud AS RTG Projektbüroo poolt. Projekti eesmärgiks on Jõgeva riigimaja kaasajastamine funktsionaalseks ja energiatõhusaks, samuti keskendutakse hea sisekliima tagamisele ning luuakse kaasaegsed ning mugavad töötingimused. Ehituse käigus uuendatakse hoone ruumiprogrammi luues kvaliteetsed tööalad, mugavad puhkeruumid ning funktsionaalsed vestlusruumid. Lisaks kaasajastatakse hoone tehnosüsteemid, kütte- ning ventilatsioonisüsteemid sh varustades hoonet päikeseenergiaga, milleks on täiendavalt kaasatud CO2 meetme toetus.

Hoone territooriumil on projektiga planeeritud parandada teede, platside ja parkla seisukorda ning rajada välisvalgustus. Samuti on projektiga ette nähtud lammutada olemasoleva põhihoonele hilisemate juurdeehituste käigus rajatud viilkatus ning seeläbi taastada hoone originaalilähedane modernistlik ilme.

Lisaks Jõgeva riigimaja hoone peatöövõtjale, otsib Riigi Kinnisvara hankega ka Rapla riigimaja hoonele, aadressil Tallinna mnt 14 rekonstrueerimisetööde peatöövõtjat. Rapla riigimaja hankepakkumuste esitamise tähtaeg on 25. juuni 2020 kell 11:00, täpsema info leiate riigihangete registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber on 223876.