Riigi Kinnisvara AS osaleb Euroopa territoriaalse koostöö ehk Interregi projektis EFFECT4Buildings. EFFECT4building projekti eesmärk on suurendada Läänemere piirkonna avalike hoonete energiatõhususe valdkonna arenguvõimalusi. Sihtrühmaks on avalik-õiguslikud kinnisvaraomanikud, kes omavad teadmisi hoonete energiatõhususe arengutest ja võimalustest, kuid ei ole täna neid praktikas laialt kasutanud.

Tulemuseks on projekti partnerite senise kogemuse vahetamine ja parimate lahenduste kaardistamine. Lisaks analüüsitakse piirkonnapõhiselt erinevaid rahastamismeetodeid, eesmärgiga vähendada kinnisvaraomaniku investeeringute riski, hõlbustada investeeringute saamist ja suunata sobiva rahastamismeetodi valikul. Rahastamismeetodite ja abivahendite all vaadeldakse näitena:

EFFECT4Buildings projekti on kaastatud 9 partnerit 7-st Läänemere-äärsest riigist: Rootsi (2), Soome, Norra, Läti, Taani, Poola ning Eesti (Riigi Kinnisvara AS ja Tehnopol). Projekt kestab 3 aastat ning projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning partnerite omafinantseeringust.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/riigi-kinnisvara-as-kaardistab-voimalusi-energiatohususe-kui-teenuse-laialdasemaks-kasutamiseks-aval