Riigi Kinnisvara koostöös Hiiumaa Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Kärdla riigimaja rajamiseks. Arhitektuurivõistluse objektiks on Hiiu tn 1a ja Turu tn 8 kruntidele kavandatav Kärdla riigimaja ning seda ümbritsev avalik ala turupaviljoniga. Riigimajja investeeritakse 2,2 miljonit eurot (lisandub käibemaks) ning hoone valmimine on täna kavandatud aastasse 2023. 

Riigimaja kavandatakse Kärdla linna keskele, keskväljaku vahetusse lähedusse turu asukohale, et tagada mugav ja hea ligipääs riigi poolt pakutatavatele teenustele. Käimasoleva keskväljaku ümberehitusega viiakse turg osaliselt uuendatud keskväljakule. Hiiumaa Vallavalitsuse soov on säilitada Hiiu tn 1 kinnistul turu funktsioon väiksemas mahus ning rajada sinna uus turupaviljon avaliku kauplemisalaga. Riigimaja maksimaalne brutopind on 1500 m2.

„Kärdla riigimajast tuleb Eesti esimene pilootprojekt, kus kavandatakse asutuste ülene ühiskontor,“ kirjeldas uut lähenemist riigimajade projektijuht Kärt Vabrit. „See tähendab, et Kärdlas ei rajata igale asutusele eraldi tööruume, vaid erinevate asutuste töötajad hakkavad tööle ühises kaasaegses tööruumis. Kärdlas on paljudel asutustel tööl vaid üks ametnik ja ametnike koosseis pidevalt muutuses. Seega on mõistlikum rajada paindlikumad tööruumid, et tagada kaasaegne ja efektiivne ruumikasutus. Samuti paindlike tööruumide rajamine on rahaline kokkuhoid tulevikus,“ lisas Vabrit.

Peale arhitektuurivõise võidutöö selgumist alustame koostööd asutuste ja erialala spetsialistidega leidmaks lahenduse, mis rahuldab kõik osapooli. Oleme välja selgitanud kõikide asutuse eripärad ja koostöökohad, et ühestöötamine muudaks avalike teenuste kvaliteeti veelgi. Loodame koostöös asutustega leida lahenduse, mis tagab jätkusuutliku avalike teenuste pakkumise Hiiumaal.

Riigimajade loomise idee aluseks on riigi, sh riigiasutuste soov kodanikke teenindada parimal võimalikul viisil ning lihtsustada riigi ja kodaniku vahelist suhtlemist. Riigimaja loomise eesmärk on otseste avalike teenuste osutamise koondamine maakonnakeskustes võimalikult vähestesse füüsilistesse asukohtadesse. Kärdlas on plaan vabastada Leigri väljak 5 ja Põllu 17 hooned, kokku ca 2800 m2 pinda. Võimalusel samuti Kõrgessaare 18 hoone, seega uue riigimaja rajamisega väheneb riigi kasutuses olev pind ca poole võrra. Riigi Kinnisvara koostöös kohaliku omavalitsusega on leidmas uut kasutust ka Leigri väljak 5 hoonele.

Riigimaja fookuses on inimene. Riigimajade planeerimisel pööratakse kõrgendatud tähelepanu kõiki kaasavale disainile ja ligipääsetavusele. Eriliselt oluline on, et riigimaja oleks ligipääsetav kõigile – nii kodanikule kui ka riigimajas töötajale. Töötaja jaoks on riigimaja ühine kontor, ühine töökeskkond ja ühine platvorm, mis soodustab asutuste vahelist sünergiat ja võimaldab kodanike probleemiga tegeleda erinevate nurkade alt. Riigimajja on planeeritud kokku tuua 20 erineva riigiasutuse töötajad ning luua kuni 76 töökohta, sh 6 kaugtöökohta.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 20. november 2020 kell 15.00. Riigihange „Kärdla riigimaja arhitektuurivõistlus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 227666.