Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja Kolde pst (aadressiga Kolde pst 67a) riigigümnaasiumi õppehoone arhitektuurivõistluse Tallinnas.

Kolde pst riigigümnaasiumi õppehoone ideekavanditelt ootame kunstilist kvaliteeti, funktsionaalsust ja vastavusust võistlusülesandele. Lisaks planeeringulist lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi. Oluline on ekspluatatsioonikulude optimaalsus kompleksi elukaare jooksul ning ehitushinna vastavus püstitatud eesmärgile.

Uus koolimaja on kavandatud kokku ca 1200 õpilasele, sh personalile. Hoone netopind on ca 7900 m². Võistlusala asub Põhja-Tallinna linnaosas, Pelgulinna asumis ning piirneb läänest ja kagust elamualadega; põhjast Kolde puiesteega; idast politseijaoskonna ning lõunast riigile kuuluva ühiskondlike ehitiste ja sihtotstarbeta maaga.

Kolde pst 67a kinnistu hoonestamine on planeeritud järk-järgult. Esimeses etapis ehitatakse kinnistu Kolde pst poolsesse ossa riigigümnaasiumi õpperuumid ja spordisaal (campus-tüüpi keskkond, mahuliselt liigendatud üks hoone või mitu erinevat hoonemahtu). Teises arendusetapis on soov lisada kinnistule ühiskondliku funktsiooniga hooneid.

Kinnistu kavandatakse kvaliteetseks puhke-, spordi- ja esindusalaks, mis on osa avalikust linnaruumist.

Haljastus kavandatakse vastavalt maastikuarhitektuursele kontseptsioonile. Kontseptsioonis arvestatakse, et riigigümnaasium saab olema mh keskkonnasuunaga ning haljastus annab koolikeskkonnale olulist lisaväärtust. Selleks planeeritakse kinnistu lõunaküljel, tänase liigniiske võsa asemele keskkonnateemaline õppe-, näidis- ja võistlusala.

Hoone energiatõhusus peab vastama liginullenergiahoonele esitatud nõuetele. Õppehoone peab olema madala energiakasutusega ja arvestama säästvate tehnoloogiate kasutamist. Hoone peab olema võimalikult säästliku ja keskkonnasõbraliku ehitus- ja viimistlusmaterjalide valiku, ehitustehnoloogiaga ning olema lihtne hooldada. Hoone konstruktiivses lahenduses eelistada puitu.

Žüriisse kuuluvad Indrek Riisaar Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhitekt Kaidi Põldoja, Eesti Arhitektide Liidust Kaire Nõmm, Andres Lember ja Markus Kaasik.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 16.01.2020 kell 15:00. Ideekonkursi preemiafond on kokku 36 000 eurot.

Ideekonkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi e-riigihangete keskkonna peavad osalejad avaldama oma kontaktandmed, registreerudes hangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee „hankes osalejad“ lehel.

Riigihange „Tallinna Kolde pst riigigümnaasiumi õppehoone arhitektuurivõistlus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 216387.

Taustainfoks:
Esimene nn maakondlik gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, alustas tegevust 1. septembril 2012. Aasta hiljem alustasid õppetööd Läänemaa Ühisgümnaasium Haapsalus ja Jõgevamaa Gümnaasium. 2015 sügisel avasid uksed Jõhvi Gümnaasium, Pärnu Koidula Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium ja Võru Gümnaasium. 2016 sügisel avasid uksed Põlva Gümnaasium, Valga Gümnaasium ning Hiiumaa Gümnaasium ja 2018 Rapla Gümnaasium, Paide Gümnaasium ja Viimsi Gümnaasium. Selle aasta 1. septembrist 2019 lisandus Kohtla-Järve Gümnaasium. Lisaks tegutsevad riigigümnaasiumitena Nõo Reaalgümnaasium ja Noarootsi Gümnaasium.

Kokku tegutseb 1. septembri 2019 seisuga 16 riigigümnaasiumi, 13 maakonnas. Koolivõrgu programmi kohaselt on 2023. aastaks õppetööd alustanud kokku 24 riigigümnaasiumi. 2021 alustavad õppetööd riigigümnaasiumid Tabasalus ja Kuressaares, 2022 Rakveres ja Laagris ning peale 2022 aastat Jüris, Tallinnas ja Narvas.