Riigi Kinnisvara AS (RKAS) nõukogu esimees Tarmo Porgand avaldab kahetsust RKASi teenusekvaliteedi ja avalikkusega suhtlemise teemal kujunenud olukorra pärast ning usub, et juhatuse esimees Urmas Somelari tänane avalik vabandamine oma väljaütlemiste pärast oli siiras. „Ettevõte peab olema professionaalne suhtluses nii oma klientidega kui ka laiema avalikkusega üldiselt. Tunnistame, et oleme teinud selles osas vigu ja peame muutuma paremaks,“ lisas Porgand.

RKASi nõukogu arutas eile, 4. mai nõupidamisel muuhulgas ettevõtte kliendi rahulolu-uuringu tulemusi ja selle baasil kavandatut. Arutelu tulemusel seati juhatusele ülesandeks koondada eraldiseisvalt planeeritud tegevused üheks terviklikuks ja fokuseeritud tegevuskavaks, kuidas ilmnenud kitsaskohti lahendada ning teenuste kvaliteeti ja kliendi rahulolu tõsta.

“Alates veebruarist on RKAS tutvustanud klientidele uuringu tulemusi ning kavandatud edasisi samme, kuid leiame, et vajalik on tulemused veelkord täie tõsidusega läbi analüüsida ning konkreetsed sammud kokku leppida. Suhtume klientide rahulolusse täie tõsidusega ning kindlasti ei jäta me ühegi kliendi puhul uuringu tulemusi tähelepanuta. RKAS ei tellinud uuringut sahtlisse panemiseks, vaid selleks, et saaksime oma tööd paremini korraldada,“ ütles Porgand.

“Tegevusplaani arutab nõukogu uuesti hiljemalt juuni algusesse kavandatud koosolekul ettevõtte strateegia uuendamise raames, mille eesmärk on ettevõtte teenuse kvaliteedi ja efektiivsuse parendamine. Kindlasti on kavas edasised sammud ellu viia tihedas koostöös kõigi ministeeriumide ja asutustega,” lisas Porgand.

2015. aasta sügisel viis uuringufirma TNS Emor läbi RKASi kliendi rahu-uuringu, mille kohaselt on ettevõtte kliendisuhte tugevuse koondnäitaja TRI*M indeks 48 palli, mis arvutatakse nelja võtmeküsimuse põhjal. Põhiküsimuste hulka kuuluvad ratsionaalsed üldise rahulolu ja koostöö jätkamise küsimused, emotsionaalset seotust mõõtev soovitusvalmiduse küsimus ja kliendisuhet laiemasse konteksti asetav võrdlus. Ettevõtte klientide üldine rahulolu 5-pallisel skaalal oli 3,6 ehk ligi 65%, kuid kõikus klientide lõikes.