Riigi Kinnisvara AS müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel Parda tänava 3 ja 5 kinnistud ja Parda 3, 5, 7 hoonestusõiguse ning WTC Tallinn AS Parda tänava 7 kinnistu kokku alghinnaga 3,5 miljonit eurot.

Müüki läheb Tallinna kesklinnas, Parda 3, 5, 7 asuvad kinnistud ning Parda 3, 5, 7 hoonestusõigus. Parda tänava kinnistuid 3 ja 5 müüb Riigi Kinnisvara AS ning Parda tänava 7 kinnistut WTC Tallinn AS. Kinnistud ja hoonestusõigus müüakse ühe müügiobjektina avaliku kirjaliku enampakkumise teel. Müügiprotsessi viib läbi Riigi Kinnisvara AS.

Parda tn 3, 5, 7 kinnistute pindala on kokku 2876 m2 (3: 931 m2; 5: 1037 m2; 7: 908 m2). Kinnistute oluliseks väärtuseks on tema asukoht kesklinnas ning reisisadama vahetu lähedus, mis on eeliseks rentnike leidmisel. Lisaks piisava võimsusega infrastruktuuri ja insenerivõrkude olemasolu ning kinnistute kuulumine WTC Tallinn AS kaugkütte- ning elektrivõrgu piirkondadesse. Müügis olevaid kinnistuid hõlmab 16.detsembril 2010 kehtestatud detailplaneering DP025720. Alver Arhitektide poolt oktoobris 2015 koostatud arhitektuurse eskiisi järgi on planeeritud ärihoonetes netopinda kokku 17 309 m2.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. juuni 2018 kell 14.00 ning need tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS aadressile Lelle 24 (8. korrus), Tallinn.

Enampakkumise tingimuste kohta leiate täiendavat informatsiooni Riigi Kinnisvara AS-i kodulehelt rkas.ee/myyk.

180514 Parda tn 3, 5, 7 arhitektuurne eskiis (Alver Arhitektid OÜ)Parda tn 3, 5, 7 arhitektuurne eskiis (Alver Arhitektid OÜ)

180514 Parda tn 3, 5, 7 arhitektuurne eskiis (Alver Arhitektid OÜ) 2Parda tn 3, 5, 7 arhitektuurne eskiis (Alver Arhitektid OÜ)

180514 Parda tn 3, 5, 7 arhitektuurne eskiis asendiplaan (Alver Arhitektid OÜ)Parda tn 3, 5, 7 arhitektuurne eskiis asendiplaan (Alver Arhitektid OÜ)