Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja sügisese stipendiumikonkursi premeerimaks tublimaid tudengeid Riigi Kinnisvara ASi põhitegevustega seotud valdkondade uurimisel. Stipendiumikonkurss on kutsutud ellu eesmärgiga aidata kaasa edukate tudengite õpimotivatsioonile, akadeemiliste teadmistega spetsialistide järelkasvu tagamisele ning aktuaalsete ja innovaatiliste teemade uurimise toetamiseks Eesti ehitus- ja kinnisvarasektoris. Kandideerimise tähtaeg sügisesel stipendiumikonkursil on 21. oktoober.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik inseneri- või magistriõppe, rakenduskõrgharidusõppe või doktoriõppe tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle teadustöö suund on seotud Riigi Kinnisvara tegevuseesmärkidega. Valdkonnad, mille uurimisel on tudengid oodatud kandideerima hõlmavad järgmisi teemasid: teadmistepõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine. Samas võivad üliõpilased kandideerida ka mõne muu uuritava teemaga, mis ei ole loetelus, kuid on Riigi Kinnisvara tegevustega seotud.

Ühe stipendiumi suurus inseneri- ja magistriõppes on 2000 eurot ning doktoriõppes 3000 eurot, millest kõrgkoolide sihtasutustel on lubatud kuni 10% sihtasutuste halduskuludeks maha arvata. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb ühendust võtta oma ülikooliga ning esitada statuudis nõutud dokumendid – isiklik avaldus, lõputöö lühikirjeldus koos põhjendusega uuritava teema aktuaalsuse ja lisaväärtuse kohta Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile, CV, õpingutulemuste väljatrükk ning õppejõu soovituskiri. Kandideerimise tähtaeg sügisesel stipendiumikonkursil on 21. oktoober.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/riigi-kinnisvara-as-kuulutas-valja-sugisese-stipendiumikonkursi