Riigi Kinnisvara kuulutas välja hanke Narva riigigümnaasiumi õppehoone ja Narva kesklinna põhikooli hariduskompleksi ehitamiseks, kus alustavad 2023. aasta septembris õppetööd kokku kuni 1400 õpilast.

Riigihange hõlmab kahe, Narva kesklinna rajatava hoone ehitamist – riigigümnaasiumi ligi 5400 m2 ja põhikooli 5900 m2 suuruseid hooneid. Hoonete arhitektuurilahenduse autoriteks on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean ning projekteerijaks Salto AB OÜ.

Narva riigigümnaasiumi hoonestus on planeeritud piki A.Puškini tänavat. Koolikorpused paiknevad astmeliselt vastavalt tänavapinna kaldele ning visuaalselt moodustub ruumiplokkidest erikõrgusega hoonestus, mis omakorda jagab suuremõõtmelise hoone mitmeks väiksemaks majaks. Reljeefist tulenev astmelisus on selgelt tajutav ka siseruumis, kus eritasandid moodustavad voolava ja isikupärase kooli keskkonna rõhutades selle visuaalset terviklikkust. Hoonesse on planeeritud 540 õppekohta.

Rekonstrueeritav põhikooli hoone on üks esimesi suuremaid avalikke ehitisi, mis Eesti Vabariigi ajal Narva ehitati ning mille kavandas kauaaegne Narva linnaarhitekt Nikolai Opatski. Koolimajaks projekteeritud hoone valmis 1926. aastal, kuid kuna see sai teise maailmasõja käigus kannatada, ehitati see taas 1950. aastal pisut muudetud kujul üles. Olemasolev koolihoone säilitatakse ja rekonstrueeritakse ehituse käigus tänapäevastele tingimustele vastavaks õppehooneks koos vajaliku juurdeehitusega. Põhikool mahutab 864 õpilast.

Narva riigigümnaasiumi õppehoone ja Narva kesklinna põhikooli ehitamise riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.08.2021. Hankedokumendid on leitavavad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3395216/notices/notice/2506198/general-info

Koolihoonete ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja riigieelarvest. Koolimajad valmivad 2023. aasta juuniks.