Uudse energiamonitooringu tehnoloogilise lahenduse eesmärk on detailne hoone energiakasutuse jälgimine (süsteemiga liidetakse erinevad hoones paiknevad energia- ja veearvestid), mis omakorda võimaldab vähendada avalike hoonete energia ülekulu ja seeläbi hoida kokku hoone ülevalpidamiskuludelt. Lisaks energiakasutuse hindamisele on oluline jälgida, et saavutatav energiasääst ei tuleneks hoone kasutajate tervise ehk hoonete sisekliima arvelt.

Energiamonitooringusüsteemi hakatakse katsetama järgmistes hoonetes:

Testlahenduse eesmärk on katsetuse käigus saada ülevaade ja arusaam, kas uudne tehnoloogiline lahendus on kulutõhus s.t kas investeeringut on võimalik katta energiasäästu arvelt ning kas see võimaldab tõsta avaliku hoone energiatõhusust ja ka mõõta energiatõhususele suunatud investeeringu tasuvust. Uudsed tehnoloogilised lahendused on vajalikud, et täita järjest karmistuvaid hoonete energiatõhususe nõudeid ning toime tulla järjest kasvavate energiahindadega. Hankega soovitakse välja töötada optimaalne tehniline lahendus energiamonitooringu teostamiseks ja optimaalseks kasutamiseks.

Osalema ootame varasema energiamonitooringusüsteemi haldamise, jälgimise, paigaldamisega varasemalt kokku puutunud ettevõtteid. Kandideerida saab läbi riigihangete registri, kus on leitav tellitava teenuse täpsem tehniline kirjeldus (hanke nimetus: EFFECT4Buildings projekti raames energiamonitooringu testimine, viitenumber 200238).

Katsetuse läbiviimist rahastatakse osaliselt EFFECT4Buildings projektist.

EFFECT4Buildings projekti on kaastatud 9 partnerit seitsmest Läänemere-äärsest riigist: Rootsi (2), Soome, Norra, Läti, Taani, Poola ning Eesti (Riigi Kinnisvara AS ja Tehnopol). Projekt kestab 3 aastat ning projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning partnerite omafinantseeringust.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/riigi-kinnisvara-otsib-partnerit-hoone-energiamonitooringususteemi-testlahenduse-tegemiseks-ja-testimiseks