Riigi Kinnisvara kuulutas välja hanke leidmaks Haapsalu, Paide ja Viljandi päästehoonetele ning Elva ühishoonele projekteerijat koos ehitusaegse autorijärelevalvega.

Eesmärk on hooned rajada tüüplahendusena (st et võimalikult palju projektseid lahendusi tuleks võtta kasutusele järgmises projektis), arvestades hoones paiknevate Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti vajadustega ning lähtudes Riigi Kinnisvara tehnilistest nõuetes. Tüüplahendusele lisaks tuleb iga hoone puhul arvestada samuti kohapealsete reaalsete vajadustega, sh erivõimekusega ja muu päästetehnika eripäraga, et uus hoone oleks võimalikult mugav ja funktsionaalne seal töötama hakkavatele töötajatele.

„Proovime uut lahendust, kus ühe hankega projekteerime mitu sarnast objekti korraga,“ täpsustas Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. „Loomulikult arvestatakse iga piirkonna eripäradega, aga suures plaanis peaks selline hankimine tooma juurde efektiivsust ning kulude kokkuhoidu. Teiseks oluliseks uuenduseks on see, et hangime ka tööprojekti koostamist. Kui varasemalt on see jäänud ehitaja ülesandeks, siis sellel korral hangime selle ise,“ lisas Mäger.

Igas linnas on plaanis hooned rajada uushoonestusena vastavalt KUU arhitektide poolt koostatud funktsionaalse kavandi lahendusele. Rajatavatel objektil on oluline, et oleks tagatud muuhulgas funktsionaalsus, materjalide ja tehnosüsteemide pikk kasutusiga, keskkonnasäästlikkus, hea töökeskkond ning turvalisus.

Tulevased hooned asuvad järgmistel aadressidel: Tallinna mnt 85 (Haapsalu), Järve tee 4 (Paide), Metsaküla tee 1 (Viljandi) ning Kirde 14 (Elva). Kogu projekti maksumuseks (projekteerimine, ehitamine, sisustamine) on planeeritud ja eraldatud 15,5 miljonit eurot (lisandub käibemaks). Ehitus on planeeritud esialgu 2022. aastasse ja valmimine on 2023. aasta lõppu.