Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin ning Urmas Sõõrumaa US Investist allkirjastasid pidulikult üleandmise vastuvõtmise akti, millega pea 200 aastase ajalooga Patarei merekindlus anti üle uuele omanikule.

“Mul on südamest hea meel selle üle, et Patarei merekindluse ajaloos on lõpuks algamas uus etapp,” tunnistas riigihalduseminister Jaak Aab. “Kaks aastat tagasi tegin riigihalduse ministrina Vabariigi Valitsusele selle kompleksi arendusettepaneku, mis peale tõsiseid arutelusid heaks kiideti. Selle otsuse esimesed viljad on nüüd käes: Riigi Kinnisvara on enampakkumise korras leidnud tõsiseltvõetava arendaja, kes ka varasemate projektidega tõestanud oma kompetentsi ja võimekust. Usun siiralt, et Patarei merekindlusest saab üks Tallinna pärle, mis saab olema nii meie oma inimeste kui ka turistide meelispaigaks,” lisas Aab.

Ainulaadse arhitektuuriga Patarei merekindluse uus omanik on US Invest AS-i tütarettevõte Nikolai Esimene OÜ. Patarei müüdi avalikul enampakkumisel 4,601 miljoni euroga, müümise eesmärk oli leida merekindluse alale arendaja, kes on võimeline korrastama Patarei merekindluse kui olulise mälestise ning arendama välja Tallinna linnale ja Kalamajale olulise piirkonna ja tervikkeskkonna.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin tundis heameelt, et olulisele mälestisele nagu Patarei merekindlus on leitud arendaja ning piirkond saab järgnevatel aastatel korda ja avatakse kodanikele. „Merekindluse ja selle ala arendamine saab olema suur väljakutse, aga usume, et tulemus on kõike seda tööd väärt. Riigi Kinnisvara meeskond on toeks uuele omanikule Patarei ja selle ala arendamisel,“ lisas Kusmin.

Patarei merekindlus asub omanäolises ja arenevas Põhja-Tallinnas, Tallinna merepiiril. Ainulaadse arhitektuurse ja omapärase sisearhitektuurse lahendusega merekindlus on äratuntav nii maalt kui merelt. Ala koosneb neljast kinnistust: Kalaranna tn 28, Kalaranna tn 30, Kalaranna tn 32 ja Vesilennuki tn 2 , mille suhtes kehtivad Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringud DP030970 ja DP037880. Detailplaneeringutest tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle uuele omanikule.

Urmas Sõõrumaa lisas, et tänane päev on sümboolne olnud arvestades, et koos päikesesäraga andis Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Kati Kusmin meile üle Patarei merekindluse võtmed. „Objekti olulisust linnale ja riigile tähistab ka Riigihalduse ministri Jaak Aabi kohalolek ja sõnavõtus rõhutatud Rotermanni kvartali arendaja loominguline ja eeskujulik käekiri vana ja uue ühendamises tänapäevase arhitektuuriga,“ ütles Sõõrumaa.