Politsei- ja Piirivalveamet avas täna Rae vallas Soodevahe külas uue kaasaegse kinnipidamiskeskuse. Hoone eraldatud tiibades asuvad varasemalt Harkus paiknenud kinnipidamiskeskus ja Tallinna arestimaja.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin nentis, et Riigi Kinnisvara ajaloos ei ole teist nii mahukat ja suurt projekti, kui seda on Rae kinnipidamiskeskuse ja uue vangla kompleksi ehitus. “Tegemist on küll kahe erineva asutusega, aga meie jaoks oli selle projekti eesmärk üks jaühine – ehitada kompleks, kus on oluline turvalisus, energia- ja keskkonnasäästlikkus ning ruum,” lisas Kati Kusmin.

Kinnipidamiskeskuse juht Vambo Oolberg ütles, et kõige suurem ja tuntavam muutus puudutab elamistingimusi. „Varjupaigataotlejate ja
väljasaadetavate toad ning vahistatute ja aresti kandvate inimeste kambrid on võrreldes eelmiste hoonetega parema valgustuse, heliisolatsiooni ja
ventilatsiooniga ning tänapäevastele nõuetele vastavad. Varem said arestialused ja vahistatud sooja veega pesta kord nädalas, nüüd saab
seda teha iga päev, kuna duširuum asub kambris,“ kirjeldas Oolberg uue hoone eeliseid.

„Uus kinnipidamiskeskus täidab kahte funktsiooni. Koos on varasemalt eraldi paiknenud Rahumäe arestimaja ja Harku kinnipidamiskeskus. Liitsime
küll kaks struktuuriüksust kokku, kuid erinevatel alustel kohtu loal kinnipeetud inimesed omavahel kokku ei puutu ning nad on hoones üksteisest
täielikult eraldatud,“ ütles Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder, kelle büroo koosseisu uus kinnipidamiskeskus kuulub.
„Kinnipidamiskeskuses töötab ühtne meeskond, kuid ruumid ja kord hoone tiibades on väga erinevad.“

Harkus paiknevate kinnipeetavate ja Rahumäe arestialuste ümberkolimine toimub detsembri alguses. Harkus asunud kinnipidamiskeskuse hoonest huvitub Harku vald. Kinnistu lõpliku munitsipaalomandisse taotlemise otsustab novembri lõpus volikogu. Riigi poolt on seejärel vajalik saada Vabariigi
Valitsuse nõusolek kinnistu otsustuskorras võõrandamiseks.