Haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Kati Kusmin, AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe, Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba ning Rakvere linnapea Marko Torm asetasid nurgakivi aasta lõpus valmivale liginullenergia Rakvere Ametikooli õpilaskodule.

“Rakvere Ametikoolis on viimastel aastatel suurenenud nii teistest maakondadest kui ka väljastpoolt Eestit pärit õpilaste arv, mistõttu võib eeldada, et uue õpilaskodu valmimine toob koolile õpilasi veelgi juurde. Rakvere Ametikool ja loodav riigigümnaasium asuvad kindlasti koostööle, näiteks arvestab ametikool riigigümnaasiumi vajadustega juba õpilaskodu rajades,” sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud õpilaskodule lisaks ehitatakse multifunktsionaalne spordiväljak ja jalgrataste hoiuruum, parkla õpilaskodu kasutajatele ning külalistele. Rakvere Ametikool on suurim kutseõppeasutus Lääne-Virumaal, koolis õpib ligikaudu 750 õpilast erinevatest Eesti maakondadest.

„Riigi Kinnisvaral on pikaajaline kogemus erinevate Eesti koolide ning lisahoonete ehitamisel ning kordategemisel. Meil on alati hea meel ja rõõm panustada Eesti haridussüsteemi läbi kaasaegse ning toetava keskkonna loomise,“ sõnas Kati Kusmin.

Ehitustööd on plaanis lõpetada 2019. aasta lõpuks, projekti kogumaksumus on 4,53 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Õpilaskodu on planeeritud 200 kohaga, 4korruselisena ning suletud netopind on 2957 ruutmeetrit.

Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba sõnul tullakse kooli õppima üle Eesti. „Lapsevanema jaoks on oluline teadmine, et tema lapsele on Rakveres tagatud head elamistingimused. Tulevases õpilaskodus hakkame majutama ka Rakvere riigigümnaasiumi õpilasi ja õpilasvahetusega Rakverre praktikale tulevaid välisõpilasi – mis tagab meile koostöövõimaluste laienemise,“ tõdes direktor.

Rakvere Ametikooli õpilaskodu projekteerija on BOA OÜ ning arhitektuurikonkursi võidutöö „Hõbe“ autoriteks on Anto Savi, Jürgen Lepper, Margus Soonets ja Kaidi Piirimets.

Rakvere linnapea Marko Tormi kinnitusel on kauaoodatud projekt nüüdseks tõeks saamas ja mängib olulist rolli mitte üksnes Rakvere linna hariduselu rikastamisel vaid ka linna turismi- ja kultuurisõbralikumaks muutmisel. „On ju tõsiasi, et Rakvere Ametikooli arengust võidab nii maakonnakeskus Rakvere kui kogu Lääne-Virumaa. Kaasaegne õpikeskkond ja motiveeritud pedagoogid toovad õppureid ja tänapäeva ootustele vastava majutusvõimekuse lisandumine loob linnaruumis suurema võimekuse teenindada eeskätt suvisel ajal ka linna külalisi. Võib kindel olla, et uus arendus ei paku olulist väärtust mitte ainult Ametikoolile, vaid ikka kogu Rakverele“ märgib linnapea Torm.

Uue õpilaskodu ehitamise raames on käimas ka kunstikonkurss, et leida ideelahendus õpilaskodu õuealale. Kunstikonkursi tähtaeg on 5. märts 2019 kell 12.00.

„Merko hindab koostööd Riigi Kinnisvaraga väga kõrgelt. Iga Eestimaal korda tehtav objekt loob tulevikuks paremaid võimalusi ja eriti hästi teenivad seda sihti investeeringud haridusvaldkonna hoonetesse ja rajatistesse,“ ütles Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe.

Riigi Kinnisvara AS ja AS Merko Ehitus Eesti sõlmisid eelmise aasta oktoobris ehituslepingu Rakvere Ametikooli liginullenergia nõuetele vastava õpilaskodu ehitamiseks aadressiga Piiri tn 8, Rakvere. Rakvere Ametikooli hoonetekompleksi kuuluv ja 1961. aastal ehitatud ning tänaseks amortiseerunud õpilaskodu lammutati täielikult. Hoone oli kokku ehitatud muu hoonetekompleksiga – 1915. aastal rajatud peahoonet ja lammutatud hoonet ühendas 2012. aastal valminud 1korruseline lamekatuse ja pinnasel põrandaga hooneosa.