Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim ideelahendus 2018. aasta sügisel valmiva Rapla riigigümnaasiumi raamatukokku.

Rapla riigigümnaasiumi hoone hakkab koosnema kahest osast – olemasolev hoone osa ning juurde ehitatav hoone osa. Kavandatav kunstiteos on planeeritud uue hoone raamatukogu trepiastmete kohal olevale seinale. Tegemist on koolimaja avaliku alaga, mida kasutab kogu koolipere ning mida läbivad külalised. Taies peab olema sobiv ning kohane antud hoonesse, nii oma materjali valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Ideelahendus peab esindama Eesti kujutava kunsti hetkeseisu, olema mänguline ja eeskätt dekoratiivse iseloomuga, eelistatud on modernne käsitluslaad. Žüriisse kuuluvad sisearhitekt Kerli Lepp Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroost, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Karin Paulus ja Maria Arusoo, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Merike Estna ja Elin Kard ning Rapla Gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 2. juuli 2018 kell 13:00.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 59 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 975 eurot. Teise ja kolmanda koha auhinna suurused on 650 eurot ja 325 eurot.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rkas.ee/kunstikonkursid/rapla-riigigumnaasium. Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Rapla riigigümnaasiumi raamatukoguRapla riigigümnaasiumi raamatukogu