Riigi Kinnisvara otsib hankega Rapla riigimaja hoonele, aadressil Tallinna mnt 14 rekonstrueerimisetööde peatöövõtjat. Rapla riigimaja puhul on tegemist 1974. aastal ehitatud 4korruselise (lisaks korrus maa-all) büroohoonega, mille olukorda on viimastel aastatel oluliselt parandatud, kuid esineb jätkuvalt piirkondi, mis vajaksid täieliku rekonstrueerimist. 

Rapla riigimaja hankepakkumuste esitamise tähtaeg on 25. juuni 2020 kell 11:00, täpsema info leiate riigihangete registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber on 223876.

Kavandatavasse riigimajja kolivad kokku 16 riigiasutust, nende hulgas näiteks Maksu- ja Tolliamet, Maa-amet, Keskkonnaamet, Tööinspektsioon, Põllumajandusamet, Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Terviseamet, Maanteeamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Rahandusministeeriumi jt. Riigimajja on kavandatud töökohad kokku ca 143 inimesele ning lisaks avaliku sektori töötajatele mõeldud kaugtöökohad, mis pakuvad mugavat ja turvalist võimalust oma tavatöökohast erinevas asukohas tööd teha.

Rekonstrueerimise käigus keskendutakse hoone sisemusele, et tagada hea sisekliima ning head töötingimused. Ehituse käigus uuendatakse hoone ruumiprogrammi luues kvaliteetsed tööalad, mugavad puhkeruumid ning funktsionaalsed vestlusruumid. Lisaks  kaasajastatakse hoone tehnosüsteemid, sh kütte- ning ventilatsioonisüsteemid.