Riigi Kinnisvara koostöös Siseministeeriumi ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid välja Siseministeeriumi uue peahoone arhitektuurivõistluse Tallinnas, aadressile Vesilennuki tänav 9. Konkurss on eelvalikuga, mille raames valitakse portfoolio alusel välja pakkujad, kellele tehakse ettepanek esitada ideekavand. Võistlustingimused on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liiduga.

„Saame öelda, et oleme paljudele oma valitsemisala üksustele loonud ja loomas kaasaegseid töötingimusi. Nüüd on aeg vaadata ka Siseministeeriumi enda hoone poole. Tarvis on maja, mis oleks töötingimustele vastav, keskkonnasäästlikum ja lõpuks ka riigi rahakotile soodsam,“ märkis varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli.

Asekantsleri sõnul on ministeeriumil uut hoonet vaja, sest praegune on amortiseerunud, ebapraktiline ning pole energiatõhus. „Selle kaasajastamine ja vastavusse viimine praeguste nõuetega, on väga kulukas ning kuluefektiivsem oleks ehitada uus, kompaktsem ja energiasäästlikum maja,“ rääkis Lilleväli. „Praeguse hoone puhul maksab ministeerium aastas üüriraha veidi alla miljoni. Uue hoone puhul oleksid üürikulud hinnanguliselt samad, kuid maja energia ja jooksvate kulude peale kuluks vähem. Võrdluseks, et tänasesse majja on lähiaastatel vaja hinnanguliselt 6,2 miljoni euro suuruseid investeeringuid, uue hoone ehituse maksumus jääks aga umbes 10 miljoni piiresse,“ tõi asekantsler välja. Lisaks on tema sõnul tegemist riigile olulise objektiga, mis eeldab ka teatud nõuetele vastamist, mida täna täismahus rakendada ei saa. Samuti ei ole praegu piiratud liikumisvõimega inimestele võimalik juurdepääsu tagada.

Uue hoone puhul oodatakse Lilleväli sõnul sellist lahendust, mis sobituks hästi arhitektuuriliselt ja ümbritseva miljööga. „Oleme arvestanud ka ümberkaudsete inimestega. Kuna Kalamaja on peamiselt elurajoon, kust inimesed päeval lahkuvad, siis meie büroohoone toob inimesed sinna vaid päevaseks ajaks. Samuti usume, et tõstaksime oma kohalolekuga sealses ümbruskonnas elavate inimeste turvatunnet,“ märkis ta.

Auhinnafondi suurus on kokku 27 000 eurot, preemiad jagunevad järgmiselt:

  1. Esimene koht/võitja – 9000 eurot
  2. Teine koht – 7000 eurot
  3. Kolmas koht – 5000 eurot
  4. Ergutuspreemia I – 3000  eurot
  5. Ergutuspreemia II – 3000 eurot

Žürii esimees on Lauri Lugna Siseministeeriumist. Žürii liikmed on Piret Lilleväli Siseministeeriumist, Oliver Alver Tallinna Linnaplaneerimise ameti arhitekt-ekspert, arhitektid Kai Süda ning Pelle-Sten Viiburg Eesti Arhitektide Liidust. Žürii varuliikmed on arhitekt Jaak Huimerind Eesti Arhitektide Liidust ning Jüri Triletski Siseministeeriumist.

Konkursile võib taotluse esitada iga ettevõtja, kelle ettevõte on registreeritud Eestis. Konkursil osalemiseks tuleb taotlejal esitada vabas vormis taotlus, mis peab sisaldama järgmist infot:

Nõuded arhitektile:

Portfooliole esitatavad nõuded:

Tähtaegselt esitatud taotluste vastavust nõuetele vaatab üle Riigi Kinnisvara, edukatele taotlejale viiakse läbi taustakontroll. Taustakontrolli läbinud taotlejatele tehakse ettepanek esitada ideekavand.

Taotluste esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2021 kell 14.00. Kõik taotluseks vajaminevad dokumendid palun saata e-posti aadressile tarmo.mandmets@rkas.ee.