On märgiline aeg Tabasalu haridushoonete kompleksi ehituses, nimelt saavutati hoonete maksimaalne kõrgus. Vana ja olulise traditsiooni eesmärgiks on kostitada ja tänada ehitajaid, luues rahvapärimuse kohaselt seeläbi head suhted majavaimuga ning tagades hoonele hea õnne. Uus Tabasalu haridushoonete kompleks avatakse 2021. aasta sügisel.

„Mul on hea meel, et Tabasalu hariduskompleksi rajamisel kätte on jõudnud otseses mõttes tipphetk,“ sõnas kesk- ja täiskasvanuhariduse asekantsler Robert Lippin. „Tunnustame ehitajaid selle hea töö eest – varsti näeme siin hooneid, mis on täis õppimisrõõmu ja häid mõtteid. Tabasalu hariduskompleks on hea näide kohaliku omavalitsuse ja riigi koostööst laste ja noorte tuleviku heaks,“ lisas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler.

Rajatav haridushoonete kompleks koosneb Tabasalu riigigümnaasiumi-, kuueklassilise põhikooli- ning spordihoonest. Haridushoonete kompleks rajatakse Vahtra ja Nooruse tänavate vahelisele alale, tänase Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja spordikompleksi vahetusse lähedusse. Korraldatud arhitektuurivõistluse võitis ideekavand „Mets“, mille autoriteks on Andro Mänd ja Pelle-Sten Viiburg arhitektuuribüroodest Doomino Arhitektid ja Hoov AB. Sel sügisel Tabasalu hariduslinnakus uksed avavate koolide juhid on Grete-Stina Haaristo ning Martin Öövel.

„Tänaseks oleme koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga rajanud 13 kaasaegse õpikeskkonnaga uut või koos renoveeritud vana koolihoonega riigigümnaasiumit üle Eesti. Ehituses ja planeerimisel on lisaks 11 riigigümnaasiumit. Usun, et senine kogemus koolihoonete ehitamisel ning õpikeskkondade loomisel aitab meil edukalt valmis saada ka Tabasalu haridushoonete kompleksi,“ ütles Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. „Meie suur tänu kõigile koostööpartneritele ning eriti Astlanda Ehitusele, kellega koos hoone maksimaalse kõrguse saavutanud,“ lisas Mihkel Mäger.

Tabasalu haridushoonete kompleksi eskiisid ning droonifotod (arhitektid Andro Mänd ja Pelle-Sten Viiburg).

Ehitustööde kogumaksumus on 12,6 miljonit eurot, millest Tabasalu põhikooli ning spordihoone maksumus moodustab 7,3 miljonit eurot ja Tabasalu riigigümnaasiumi õppehoone 5,3 miljonit eurot. Summadele lisandub käibemaks. Riigigümnaasiumi hoone ehitusleping on sõlmitud Riigi Kinnisvara ning Astlanda Ehituse vahel, põhikooli ning spordihoone ehitusleping Harku vallavalitsuse ning Astlanda Ehituse vahel.

„Sarikapärja allatoomisega saame tähistada olulist vaheetappi ehituses. Ehitajate senine hea töö annab kindlustunde, et Tabasalus hariduskompleks valmib plaanipäraselt ja juba sel sügisel saavad õpilased oma kasutusse nüüdisaegsed kooliruumid, millega luuakse meie lastele ja õpetajatele väga head tingimused nii õppimiseks kui ka õpetamiseks,“ ütles Harku vallavanem Erik Sandla.

Tabasalu liginullenergia riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 360 õpilasele, põhikool kuni 550 õpilasele ning spordihoonesse kavandatakse täismõõtmetega spordisaal kuni 500 pealtvaatajale. Planeeritava riigigümnaasiumi netopind on ca 3500 m², põhikool ca 5700 m² ning spordihoone netopind ca 1400 m².

„Osaleda uute koolihoonete ehitajana meie koolivõrgu kvalitatiivselt uuele tasemele viimisel on Astlanda Ehituse jaoks austav ülesanne. Usume, et meie tehtav töö täiendab Harku valda nauditava arhitektuuriga ja loob kohalikus haridus- ja spordielus palju uusi võimalusi,“ ütles OÜ Astlanda Ehituse äridivisjoni direktor Tiit Kõnd.

Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis läbi kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Tabasalu riigigümnaasiumi uude hoonesse. Žürii tegi valiku 10 kavandi hulgast ja valis võitjaks kolmeosalise mosaiikpannoo „Lennu eel“. Võidutöö autor Jass Kaselaan on Eesti noorema põlvkonna üks tunnustatumaid skulptoreid, tema loomingut tugevuseks on tunnetuslik suhestumine ümbritseva ruumiga. Võidutöö „Lennu eel“ valmib 2021. aasta augustis.

Viimati avati riigigümnaasiumi uksed Kohtla-Järvel, ehituses on Tabasalu, Laagri, Saaremaa ja Paide koolimajad. Lõppenud Narva haridushoonete arhitektuurivõistlus oli ka viimane “Eesti elukestva õppe strateegia 2020” raames korraldatud riigigümnaasiumite võistlus. Riigigümnaasiumi rajamist toetatakse riigieelarvelistest vahenditest ning Euroopa Regionaalarengu Fondist.