Riigi Kinnisvara AS 2017. sügissemestri stipendiumikonkursile esitati kokku 10 magistri- ja 3 doktoriõppe üliõpilase taotlust 4 ülikoolist: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool. Stipendiume kogusummas 10 800 eurot anti kahele doktoriõppe, ühele magistriõppe ja kahele inseneriõppe tudengile.

Alo Mikola, Tallinna Tehnikaülikool, doktoritöö teema: “Korterelamute ventilatsiooni toimivus külmas kliimas”.
Töö eesmärk on uurida Eesti eluasemefondi korterelamute sisekliima ja õhuvahetuse olukorda ning erinevate soojustagastusega ventilatsiooni renoveerimislahenduste toimet siseõhu kvaliteedi parandamisele ning sisekliima tagamisele. Töö tulemusena selgitatakse välja kortermajadele kõige paremini sobivad ventilatsioonisüsteemide renoveerimislahendused.

Sille Pihlak, Eesti Kunstiakadeemia, doktoritöö teemal: “Raalprotsessid ja tehnoloogiad puitarhitektuuris ja disainis”.
Töö fookuses on puitarhitektuuri ja disaini innovatsioon, täpsemalt senise konarliku disainiprotsessi toimimise parandamine ja ühise töökeskkonna väljatöötamine, mida võiksid kasutada kõik osapooled arhitektist ja disainerist kuni puidutöösturi ja ehitusinsenerini, et protsessipõhiselt luua lisandväärtusega puittooteid, hooneid ja keskkonda. Tulemusena viiakse digitaalne disainiprotsess kokku kohaliku toorainega, nii et tekib soodne pinnas uuendusliku ja omanäolise Eesti puitarhitektuuri loomiseks.

Maarja Pitsi, Tallinna Tehnikaülikool, magistritööde teemad: 1) Hoonete energiatõhusus 2) Kütte- ja ventilatsioon.
Maarja omandab kahte kutset ja soovib kaitsta kaks magistritööd:
Magistritöö eesmärgiks on analüüsida kuidas ja millisel määral mõjutavad ehitusaegsed muudatused hoone energiatõhusust ja sisekliimat. Hoonete energiatõhususe magistritöö valmib Tallinna ehitatava uue kohtuhoone (Lubja tn. 4) näitel.

Kütte- ja ventilatsiooni eriala magistritöö käsitleb peamiselt müra küsimusi. Analüüsimiseks on näidisruumi, milleks on ehitatava kohtuhoone kohtusaali, müratase. Valdavalt on ruumis inimest mõjutav helirõhk seotud tehnokommunikatsiooni seadmetega, konkreetse ruumi parameetritega ja selles sisalduvate materjalidega.

Aaron Kuusk, Tallinna Tehnikakõrgkool, BIM teemaline lõputöö:
Lõputöö teoreetiline osa käsitleb erinevaid näiteid maailmast BIMi sidumisest eelarvega ning selle ekspluateerimist nii peatöövõtjate kui ka tellijate seas. Viiakse läbi uuring suuremate ehituse peatöövõtu eelarveosakondadega Eestis, et analüüsida mudelprojekteerimisega seotud puudusi ja kasutamist. Töö praktilises osas keskendutakse mudelprojektide süsteemsete kasutamisprotsesside arendamisele, mis tõstaks eelarveosakonna efektiivsust.

Johan Urbel, Tallinna Tehnikakõrgkool, Ehitustööde vastuvõtmine ja digitaliseerimine:
Lõputöös kaardistatakse ehitustööde vastuvõtmise hetkeolukord Eestis. Kui palju ning milliseid digitaalseid vahendeid kasutatakse ehitustööde vastuvõtmisel. Lõputöö keskendub büroohoonetele, kuna töö autoril on töökogemus Ministeeriumide ühishoone objektilt, olles peatöövõtu firmas Fund Ehitus OÜ objektiinsener. Plaan on kaasata ka teised suuremad ettevõtted nagu AS Merko Ehitus ja Nordecon AS, kes ehitavad büroohooneid. Lisaks peatöövõtufirmadele on mõte kaasata ka üks järelevalvet teostav ettevõte.

RKAS on toetanud valdkondlikku teadus- ja arendustegevust juba alates 2011. aastast, tehes seda nii tublimatele üliõpilastele stipendiumite andmise kui ka teadusuuringute toetamise kaudu.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/selgusid-riigi-kinnisvara-as-sugissemestri-teadus-ja-arendusstipendiumite-saajad