Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim ideelahendus 2018. aasta sügisel valmiva uue Tallinna Euroopa Kooli avalikku ruumi mõeldud maamärgile. Teos hakkab paiknema hoonete kompleksi B-korpuse katuse väljaulatuva ventilatsioonikambri kattena, moodustades kaugemalt vaadeldava ja äratuntava maamärgi.

Euroopa Kool paikneb aadressil Tehnika 18, Tallinna Vanalinna ja Kesklinna vahetus läheduses miljööväärtuslikus asumis. Miljööväärtuslikud asumid vajavad lisaks keskkonnale omasele tugevale visuaalsele identiteedile ka avaliku ruumi esteetilist rikastamist artefaktidega. Konkursiga leitud teos peaks olema kättesaadav ja vaadeldav võimalikult suurele auditooriumile. Euroopa Kooli hoone ajalugu – algne funktsioon raudteekoolina – on loonud hoone esisele avalikule ruumile väga tugeva visuaalse identiteedi. Hoone ette paigutatud auruvedur on ajalooliselt kinnistunud kui meeldejääv orientiir linnaruumis. Et mitte auruveduriga võistelda, on kunstiteose asukohaks valitud esmamuljel ootamatuna mõjuv katus. Konkurss rõhutab avaliku ruumi ning maamärkide tajumise olulisust linnaruumis. Konkursi eesmärgiks on seda kõike saavutada visuaalselt ning esteetiliselt hea tasemega kaasaegse kunstiteose kaudu.

Žüriisse kuuluvad arhitekt Ahti Kooskora Sweco Projektist, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Ingrid Ruudi ja Maria Arusoo, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Mari-Liis Tammi ja Vano Allsalu ning Tallinna Euroopa Kooli haldusjuht Sven Laats.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 65 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 975 eurot. Teise ja kolmanda koha auhinna suurused on 650 eurot ja 325 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 12. juuni 2018 kell 12:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt http://rkas.ee/kunstikonkursid/euroopa-kooli-maamark. Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.