Endine Tartu Maavalituse hoone, aadressiga Riia tn 15, planeeritakse rekonstrueerida kaasaegseks ja kvaliteetseks töökeskkonnaks, kuhu 2021. aasta alguseks kolivad kokku viis riigiasutust: Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, Rahvakultuuri Keskus ja Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakond.

Riia tn 15 hoone rekonstrueerimistööde pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2019 kell 12.00. Hankedokumendid on leitavad riigihangete registris viitenumbriga 213763.

Projekti alusel rekonstrueeritakse Riia tn 15 büroohoone, mis on ehitatud 1971. aastal. Rekonstrueeritav hoone on 5 maapealse ning 1 maa-aluse korrusega ning suletud netopindalaga ca 2400 m². Projekti eesmärk on hoone kaasajastamine lähtuvalt funktsionaalsus- ja energiatõhususnõuetest.

Territooriumil on projektiga planeeritud parandada maa-aluse parkla seisukorda, teede ja platside rekonstrueerimine, välisvalgustuse ja väliheakorra parendamine ning 20 kohalise jalgrattaparkla rajamine. Kaasajastatakse turva- ja päästeameti nõuded. Uuendatakse tehnosüsteemid (sh kaugküte, jahutus, ventilatsioonisüsteemid, tugev- ja nõrkvool jne) ja kogu sisekujundus ning sisustus.