20. juunil kinnitas Riigi Kinnisvara nõukogu 2019. aasta esimese poole toetatavad teadusuuringud ja stipendiaadid. Teadusuuringutest otsustati toetada Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste uurimust teemal „Tehniliste lahenduste väljatöötamine sisekeskkonna raadiosageduslike elektromagnetväljade vähendamiseks“ 23 287,5 euroga. Uuring hõlmab elektromagnetväljade vähendamise võimaluste testimist kasutusel olevates hoonetes ning statistiliselt usaldusväärse valimi põhjal efektiivsete lahendusmeetmete väljatöötamist hoones viibivate inimeste kokkupuute minimeerimiseks raadiosageduslike elektromagnetväljadega, säilitades samal ajal kaasaegse tehnoloogiaga kaasnevad mugavused. 

Samuti hindas nõukogu 18 370 euro suuruse toetuse vääriliseks Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse uurimistööd teemal „Hoonete turvaklasside ja rakendatavate turvameetmete uuring“, mis on jätkuprojekt eelmisel aastal alustatud tööle. Töö eesmärgiks on töötada välja metoodika, mis võimaldab määrata mõõdetavate parameetrite alusel igale Riigi Kinnisvara objektile optimaalse turvaklassi ehk rakendatavate turvameetmete kogumi, hinnata olemasolevate meetmete vastavust nõuetele ning investeeringuvajadust.

Stipendiumikonkurss oli sel kevadel samuti taotluste rohke: kokku laekus konkursile 16 inseneri-, magistri,- ja 5 doktoriõppe üliõpilase taotlust viiest erinevast kõrgkoolist. Stipendiumid otsustati määrata neljale magistriõppe tudengile (igaüks summas 2000 eurot) ning ühele doktoriõppe tudengile (summas 3000 eurot). Stipendiumiga toetatakse sel korral järgmisi üliõpilasi:

Riigi Kinnisvara AS on toetanud valdkondlikku teadus- ja arendustegevust alates 2011. aastast, tehes seda kaks korda aastas toimuvate stipendiumikonkursside ja teadusuuringute toetuskonkursside kaudu. Ettevõtte põhikirja järgi on toetuste maksmise piirsumma kalendriaastas 0,5% kolme eelneva majandusaasta keskmisest puhaskasumist. Kaheksa aastaga oleme toetanud kinnisvara- ja ehitusvaldkonna teadusuuringute läbiviimist ligi poole miljoni euro ulatuses ning toetanud tudengeid stipendiumitega ligi saja tuhande euroga. Järgmised konkursid avame uue õppeaasta alguses.