Riigi Kinnisvara kuulutas välja Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning Eesti Arhitektide Liiduga koostöös Tõnismäe riigigümnaasiumi õppehoone (Endla tn 13, Lõkke tn 5 ja 3a kinnistutel) arhitektuurivõistluse. Uus riigigümnaasium alustab õppetegevust septembris 2023.

Riigi Kinnisvara arhitekt Kalle Komissarovi sõnul peab uus riigigümnaasium eelkõige olema mõnus paik õpilastele, kuhu tahetakse tulla ja kus on hea õppida. „Kooli õppehoone peab lähtuma eelkõige laste enda vajadustest, soovime Tõnismäe riigigümnaasiumiga tuua kesklinna koolide sekka täiesti uue, hubase ning kaasaegse õppehoone. Riigigümnaasiumi hoone paigutamine Endla tn 13 krundile annab kvaliteete juurde nii Rahvusraamatukogu kvartalile, Tõnismäe piirkonnale kui kesklinnale laiemalt, mis toetab kvaliteetse elu- ja töökeskkonna kuvandit, millest on pikemas perspektiivis kasu kõigile,“ lisas Komissarov.

Tõnismäe riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 900 õpilasele ning 80 õpetajale ja muule personalile. Planeeritava riigigümnaasiumi õppehoone eeldatav suletud netopind on ca 7075 m². Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 14.08.2020 kell 15:00. Ideekonkursi preemiafond on kokku 36 000 eurot.

Lisaks Endla tn 13, Lõkke tn 5 ja 3a kinnistutele kuulub võistlusalasse veel tänavamaa Endla tänaval kõnnitee ja tänavahaljastuse mahus ning osa Lõkke tänavat kõnnitee ja sõidutee mahus tänava vastaskülje kinnistute piirini. Selliselt on võimalus Endla tänavale juurde tuua kõrghaljastust ning luua kergliiklusteid, mis muudab tänava inimsõbralikumaks. Võistlusala suurus on 5917 m².

Arhitektuurivõistluse võidutöö on aluseks detailplaneeringu hoonestuslahendusele, mis toetab kõrgetasemelise arhitektuuri loomist linnaruumi ning on linnaehituslikult terviklik ja sobitub keskkonda. Kogu hoonestus on lubatud lammutada, kuid Lõkke 5 hoone võiks võimalusel säilitada, taastades hoone algse kuju. Lahendustes võib pakkuda avatud ideid kesklinnas paikneva suure õpilaste arvuga riigigümnaasiumi väliala kujundamisel ka väljaspool võistlusala, arvestades lahenduse elluviimise võimalikkusega järgnevates etappides. Välialadel palume pöörata erilist tähelepanu siseõue avatusele ja mitmekülgsele lahendusele, mis pakub erinevaid võimalusi õuesõppeks, liikumistegevusteks, puhkamiseks nii õpilastele kui piirkonna elanikele ehk töötama avaliku ruumina.

Hoone energiatõhusus peab vastama liginullenergiahoonele esitatud nõuetele. Õppehoonele ootame võimalikult säästliku ja keskkonnasõbraliku ehitus- ja viimistlusmaterjalide valikut, ehitustehnoloogiat ning võimalust hoonet lihtsalt hooldada. Hoone konstruktiivses lahenduses võimalusel eelistada puitu.

Žüriisse kuuluvad Indrek Riisaar Haridus- ja Teadusministeeriumist, arhitekt Kaidi Põldoja Tallinna Linnaplaneerimise ametist, Eesti Arhitektide Liidust Martin Aunin ja Ra Luhse ning Eesti Sisearhitektide Liidust Eeva Masso. Žürii koordinaator on Riigi Kinnisvara arhitekt Kalle Komissarov.

Ideekonkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi e-riigihangete keskkonna peavad osalejad avaldama oma kontaktandmed, registreerudes hangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee „hankes osalejad“ lehel. Riigihange „Tõnismäe riigigümnaasiumi õppehoone rahvusvaheline arhitektuurivõistlus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 224362.